Μενού

Ο κατάλογος των κωδικών ταξινόμησης του προϋπολογισμού που συνιστώνται για χρήση από τους συμμετέχοντες στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα κατά την πληρωμή των τελωνειακών και άλλων πληρωμών στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό

Όνομα πληρωμής Προτεινόμενος ομοσπονδιακός κώδικας εισοδήματος για πληρωμή
1 Φόρος προστιθέμενης αξίας για εμπορεύματα που εισάγονται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Εξαγωγικοί δασμοί για το αργό πετρέλαιο 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Εξαγωγικοί δασμοί στο φυσικό αέριο 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Εξαγωγικοί δασμοί για εμπορεύματα παραγόμενα από πετρέλαιο 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Άλλοι εξαγωγικοί δασμοί 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Τελωνειακά τέλη 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Οι δασμοί, φόρουςπου καταβάλλονται από ιδιώτες με ενιαίο δασμό, φόρο ή με τη μορφή συνολικών τελωνειακών πληρωμών 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Προκαταβολές για μελλοντικές τελωνειακές και άλλες πληρωμές 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Ασφάλεια κατάθεση για την εξασφάλιση της πληρωμής των τελωνειακών και άλλων πληρωμών 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Οι εισαγωγικοί δασμοί (άλλοι δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος) που καταβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα αριθ. 5 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση του 29 τον Μάιο 2014 (ποσό πληρωμής (επανυπολογισμούς, καθυστερήσεις και καθυστερήσεις στην αντίστοιχη πληρωμή, σε ακυρωμένο) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Οι εισαγωγικοί δασμοί (άλλοι δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος) που καταβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα αριθ. 5 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014 (τόκοι και τόκοι επί της σχετικής πληρωμής) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Ειδικοί δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί που καταβλήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα αριθ. 8 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση του 29 τον Μάιο 2014 (ποσό πληρωμής (επανυπολογισμός, καθυστερήσεις και καθυστερήσεις στην πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου του ακυρωθέντος ποσού) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Ειδικοί δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί που καταβλήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα αριθ. 8 της Συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014 (τόκοι και τόκοι επί της σχετικής πληρωμής) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Προσωρινός ειδικός, προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ και προσωρινός αντισταθμιστικός δασμός που καταβλήθηκε σύμφωνα με το παράρτημα αριθ. 8 της συνθήκης για την Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014 (ποσό πληρωμής (επανυπολογισμούς, καθυστερήσεις και καθυστερήσεις στην αντίστοιχη πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των ακυρωθέντων) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Οι προσωρινοί ειδικοί, προσωρινοί δασμοί αντιντάμπινγκ και προσωρινοί αντισταθμιστικοί δασμοί που καταβλήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα αριθ. 8 της συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση της 29 τον Μάιο 2014 του έτους (τόκοι και τόκοι από την αντίστοιχη πληρωμή) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Τέλος χρήσης (το ποσό του τέλους που καταβλήθηκε για τον τροχό οχήματα (πλαίσιο) και τα ρυμουλκούμενα που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία, εξαιρουμένων των τροχοφόρων οχημάτων (πλαισίων) και των ρυμουλκουμένων τους που εισάγονται από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Τέλος χρήσης (ποινή για την καθυστέρηση πληρωμής του τέλους που καταβάλλεται για τροχοφόρα οχήματα (σασί) και ρυμουλκούμενα για αυτά που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία, εκτός από τα τροχοφόρα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα που εισάγονται από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Τέλος χρήσης (το ποσό του τέλους που καταβλήθηκε για τα τροχοφόρα οχήματα (σασί) και τα ρυμουλκούμενα για αυτά, τα οποία εισήχθησαν στη Ρωσική Ομοσπονδία από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Τέλος χρήσης (πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή του τέλους που καταβλήθηκε για τροχοφόρα οχήματα (σασί) και ρυμουλκούμενα για αυτά, τα οποία εισήχθησαν στη Ρωσική Ομοσπονδία από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Τέλος χρήσης (το ποσό των τελών που καταβλήθηκαν για τα αυτοκινούμενα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους που εισήχθησαν στη Ρωσική Ομοσπονδία, εκτός από τα αυτοκινούμενα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα που εισήχθησαν από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Τέλος χρήσης (το ποσό των τελών που καταβλήθηκαν για τα αυτοκινούμενα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους που εισήχθησαν στη Ρωσική Ομοσπονδία από το έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 Κράτος καθήκον για τη λήψη προκαταρκτικών αποφάσεων σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων σύμφωνα με την ενιαία ονοματολογία εμπορευμάτων της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας της τελωνειακής ένωσης 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Κρατικό τέλος για την έκδοση σφραγίδων ειδικού φόρου κατανάλωσης με δισδιάστατο γραμμικό κώδικα που περιέχει τον αναγνωριστικό κωδικό του ενιαίου κρατικού αυτοματοποιημένου συστήματος πληροφόρησης για την καταγραφή του όγκου παραγωγής και κυκλοφορίας αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων και αλκοολούχων προϊόντων για την επισήμανση αλκοολούχων ποτών 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Άλλα εισοδήματα από την αποζημίωση των δαπανών του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού (ομοσπονδιακά κρατικά όργανα, Τράπεζα της Ρωσίας, κυβερνητικά όργανα κρατικών εξωχρηματιστηριακών κονδυλίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Τα κεφάλαια από τη διάθεση και πώληση των κατασχεθέντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που μετατράπηκαν στο εισόδημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (όσον αφορά την πώληση αποθεμάτων του εν λόγω ακινήτου) (άλλα κεφάλαια από τη διάθεση και πώληση των κατασχεθέντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που μετατράπηκαν στο εισόδημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Τα ποσά που καταβάλλουν οι εισαγωγείς στις τελωνειακές αρχές για την έκδοση των σφραγίδων ειδικών φόρων κατανάλωσης 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Ποινές (πρόστιμα) για παραβίαση πράξεων που αποτελούν το δίκαιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα τελωνεία (εξαιρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Ποινές (πρόστιμα) για παραβίαση της νομισματικής νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και πράξεις οργάνων ρύθμισης νομισμάτων, καθώς και της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών (εξαιρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Ποινές (πρόστιμα) για παραβίαση της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τις αρχές του συνταγματικού συστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την κρατική εξουσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τη δημόσια υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Ρωσική Ομοσπονδία έτη) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Οι χρηματικές κυρώσεις (πρόστιμα) και άλλα ποσά που εισπράττονται από πρόσωπα που διαπράττονται από εγκλήματα και η επιστροφή των περιουσιακών ζημιών που έχουν πιστωθεί στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Άλλα έσοδα από χρηματικές ποινές (πρόστιμα) και άλλα ποσά αποζημίωσης, πιστώνονται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό 153 1 16 90010 01 6000 140
1 σε 20 (33)