Μενού

Ο κατάλογος των προϊόντων για τα οποία η υποβολή της τελωνειακής διασάφησης συνοδεύεται από την υποβολή εγγράφου σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών της τελωνειακής ένωσης «Ασφάλεια μηχανημάτων και εξοπλισμού» (ТР ТС 010 / 2011)

Όνομα προϊόντος ΚΩΔΙΚΑ ΤΝ FEA EAEU ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
Ξυλουργικά μηχανήματα Οικιακά 8465 СС
Snowmobiles snowmobiles και ρυμουλκούμενα για αυτούς 8702, 8703, 8704, 871639, 8716400000 СС
Εξοπλισμός γκαράζ για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα 8413, 8414, 8425, 8428, 8467, 8479899708, 902620, 9027, 9031 СС
Γεωργικά μηχανήματα 842441, 842449, 842482, 8427, 842890, 842951, 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843320, 8433300000, 843340000, 843351000, 8433520000, 843353, 843359, 8433600000, 8437, 8716200000 СС
Μέσα μηχανοποίησης μικρής κλίμακας εφαρμογών κηπευτικών και δασοκομίας, μηχανοποιημένα συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843311, 843319, 843320, 8467298000, 8467298509, 8467890000, 8701100000, 870191 СС
Μηχανήματα για την εκτροφή πουλερικών και την παραγωγή ζωοτροφών 841370, 841410, 8418690008, 8427, 842890, 843320, 8433300000, 843340000, 843353, 843359, 8433600000, 8434100000, 8436100000, 8436210000, 8436290000, 843680, 8479820000 СС
Χειροκίνητα ηλεκτρικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών 8467, 8424200000 СС
Τεχνολογικός εξοπλισμός για την υλοτομία ξυλείας και την ξυλεία rafting 8467221000 СС
Πριόνια βενζίνης 8467810000
Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα 8467890000
Απογύμνωση εξοπλισμού 730840000 СС
Εξοπλισμός καθαρισμού και στερέωσης ορυχείων 842820 СС
Συνδυάστε τον καθαρισμό 8428310000 СС
Μηχανισμένα συγκροτήματα 8428320000 СС
Μηχανισμένα στηρίγματα για λαβάδες 8428330000 СС
Πνευματικό εργαλείο 842839, 8428909000, 8430, 8464, 8467, 8474, 8479 СС
Εξοπλισμός για την εκσκαφή ορυχείων 730840000 СС
Μηχανές σήραγγας για άνθρακα και πετρώματα 8430 СС
Στερεώστε μέταλλο για προπαρασκευαστικές εργασίες 8479893000 СС
Εξοπλισμός για ανελκυστήρες και ορυχεία 8425 СС
Μεταφορείς αποξέσεως ορυχείων 842820 СС
Μεταφορείς ορυχείων 8428310000 СС
Ορυχεία και ορυχεία 8428320000, 8428330000, 842839, 8428909000 СС
Εξοπλισμός για τη διάνοιξη οπών και φρεατίων εξοπλισμού για τη φόρτωση και τη συμπίεση εκρηκτικών φρεατίων 8430 СС
Τρυπάνια πεπιεσμένου αέρα 8467 СС
Αεροβόλα 8479 СС
Μηχανές για γεώτρηση πηγαδιών στην εξορυκτική βιομηχανία 870520000 СС
Εγκαταστάσεις γεώτρησης 870520000 СС
Εξοπλισμός εξαερισμού και ελέγχου σκόνης 8414 СС
Ανεμιστήρες ορυχείων 8421 СС
Μέσα συλλογής σκόνης και καταστολής της σκόνης 8421 СС
Συμπιεστές οξυγόνου 8421 СС
Γερανοί ανυψωτικών μηχανημάτων 8425, 8426, 8428, 8704, 87051000 СС
Τουρμπίνες και εγκαταστάσεις αεριοστροβίλων 8406, 8411 DS ή SS
Μηχανήματα πέδησης 8414510000, 841459 DS ή SS
Θραυστήρες 8474, 8479820000 DS ή SS
Γεννήτριες ντίζελ 850211, 8502120000 DS ή SS
Συσκευές ανύψωσης 7312, 8431 DS ή SS
Μεταφορείς 842820, 8428310000, 8428320000, 8428330000, 842839 DS ή SS
Μέση ηλεκτρική σχοινί και αλυσίδα 8425110000 DS ή SS
Βιομηχανικό πάτωμα χωρίς κιγκλιδώματα 8427, 8709119000, 8709199000 DS ή SS
Χημικός εξοπλισμός επεξεργασίας πετρελαίου και αερίου 741999, 7508900009, 7611000000, 7612, 8108909009, 8417805000, 8417807000, 8419390009, 8419400009, 8419500000, 841989, 8421197009, 8421210009, 8421290009, 8479820000, 8479899708, 8514108000, 8514300000, 8514400000 DS ή SS
Εξοπλισμός για την επεξεργασία πολυμερών υλικών 8419899890, 8420108000, 8465, 8477, 8480710000, 8480790000 DS ή SS
Εξοπλισμός άντλησης μονάδων αντλιών και μονάδων άντλησης 8413, 8414 DS ή SS
Εξοπλισμός ψύξης κρυογονικού συμπιεστή, καθαρισμός αερίου από αυτόνομο 7613000000 DS ή SS
Διαχωρισμός αέρα και εγκαταστάσεις σπάνιων αερίων 8414 DS ή SS
Συσκευές για την παρασκευή και τον καθαρισμό αερίων και υγρών · Συσκευές · Μεταφορά θερμότητας και μάζας · κρυογενικά συστήματα και εγκαταστάσεις 8418102008 DS ή SS
Συμπιεστές με αέρα και φυσικό αέριο 8418108008 DS ή SS
Μονάδες ψύξης 841830, 841840, 84186100, 841869000, 8419500000, 8419899890, 842121000, 842129000, 842139 DS ή SS
Εξοπλισμός για την επεξεργασία αερίων μετάλλων και τη μεταποίηση προϊόντων 8468, 8515, 8543300000 DS ή SS
Εξοπλισμός καθαρισμού και απομάκρυνσης σκόνης 8421310000, 842139200, 8421396000, 842139800 DS ή SS
Εξοπλισμός κυτταρίνης 8420103000, 8439, 8441 DS ή SS
Εξοπλισμός παραγωγής χαρτιού 8419320000, 8420103000, 8439, 8441 DS ή SS
Εξοπλισμός εξερεύνησης πετρελαιοφόρων πετρελαιοφόρων 8207, 8413, 8421, 8425, 8428, 8430, 8479, 8481, 8705, 8905 DS ή SS
Τεχνολογικός εξοπλισμός 8419390009 DS ή SS
Και εξοπλισμός για την εφαρμογή επιστρώσεων βαφής σε προϊόντα μηχανικής 8419899890, 8424200000, 8424890009, 8514108000, 8514300000, 8514400000 DS ή SS
Εξοπλισμός υγρής αμμωνίας 731100, 7613000000, 841869000 DS ή SS
Εξοπλισμός προετοιμασίας και καθαρισμού πόσιμου νερού 8421210009 DS ή SS
Μηχανές επεξεργασίας μετάλλων 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463 DS ή SS
Οι μηχανές σφυρηλατούνται και πιέζονται 8462, 8463 DS ή SS
Ξυλουργικός εξοπλισμόςΜε εξαίρεση τις οικιακές μηχανές επεξεργασίας ξύλου 8465, 847930 DS ή SS
Τεχνολογικός εξοπλισμός χυτηρίου 8454 DS ή SS
Εξοπλισμός συγκόλλησης και θερμικού ψεκασμού 8468, 8515 DS ή SS
Βιομηχανικοί ελκυστήρες 87012010, 8701300009, 8701919000, 8701929000, 8701939000, 8701949000, 8701959000, 870600, 8709 DS
Περονοφόρα οχήματα 8427 DS ή SS
Ποδήλατα, εκτός από παιδικά ποδήλατα 871200 DS ή SS
Οι μηχανές για την αποκατάσταση της γης αναπτύσσουν και συντηρούν λατομεία 8429, 8430, 8704 DS ή SS
Οδικά μηχανήματα για οικοδομικά μείγματα 8413, 8429, 8430, 8474, 8479100000, 8705 DS ή SS
Κατασκευή μηχανημάτων και μηχανημάτων 8413400000, 8425, 8426, 8428, 8430, 8467, 8474, 8479100000 DS ή SS
Εξοπλισμός για τη βιομηχανία δομικών υλικών 8474, 8479 DS ή SS
Τεχνολογικός εξοπλισμός για την υλοτομία ξυλείας και την ξυλεία raftingΜε εξαίρεση την βενζίνη και αλυσοπρίονα ηλεκτρικά 842691, 842720190, 842790000, 843680100, 846591, 8465960000, 8465990000, 8704229101, 8704229901, 8704239108, 8704329101, 8704329901, 8716400000 DS ή SS
Τεχνολογικός εξοπλισμός για τη βιομηχανία τύρφης 842890, 8429, 8430, 847420000, 847480 DS ή SS
Βιομηχανικός εξοπλισμός πλυντηρίου 8421120000, 8450, 8451 DS ή SS
Εξοπλισμός στεγνού καθαρισμού και βαφής ρούχων και οικιακών προϊόντων 8451 DS ή SS
Μηχανήματα και εξοπλισμός για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 8424, 8430, 8479100000, 8508, 8705, 9603909100 DS ή SS
Βιομηχανικοί ανεμιστήρες 8414510000, 841459, 841460000 DS ή SS
Βιομηχανικά κλιματιστικά 8415 DS ή SS
Θερμοσίφωνες και ψύκτες αέρα 8415, 8419500000, 841989, 8479899708, 8516210000, 851629 DS ή SS
Τεχνολογικός εξοπλισμός για την ελαφρά βιομηχανία 8447, 8449000000, 8451, 8452, 8453 DS ή SS
Τεχνολογικός εξοπλισμός για την κλωστοϋφαντουργία 8420101000, 844400, 8445, 8446, 8447, 8449000000, 8451 DS ή SS
Τεχνολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ινών από ίνες υάλου από ίνες υάλου και ινών αμιάντου 844400, 8445 DS ή SS
Εξοπλισμός τεχνολογικός για τα τρόφιμα κρέατος, γαλακτοκομικών και ψαριών 8417, 8419, 8421, 8422, 8434200000, 8435, 8438, 8479200000, 8514 DS ή SS
Τεχνολογικός εξοπλισμός για τη βιομηχανία τροφοδοσίας και ανελκυστήρα για άλεση και άλεση 8414, 8428202000, 8428320000, 8428330000, 842839, 842890, 8437 DS ή SS
Τεχνολογικός εξοπλισμός για επιχειρήσεις εστίασης και τροφίμων.
εξοπλισμός για τη μηχανική επεξεργασία τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για τις βάσεις και τα εργοστάσια φρούτων και λαχανικών.
Θερμικός εξοπλισμός για επιχειρήσεις τροφοδοσίας των τμημάτων τροφοδοσίας, καθώς και βάσεις και εργοστάσια φρούτων και λαχανικών.
7611000000, 7612, 8210000000, 8414, 8418, 8419, 8422, 8428, 8438 DS ή SS
Πολυγραφικός εξοπλισμός 8440, 8441, 8442, 8443 DS ή SS
Τεχνολογικός εξοπλισμός για πορσελάνη από πορσελάνη και καλωδιακή βιομηχανία 8464, 8474, 8475210000, 8475290000, 8477, 8479 DS ή SS
Λέβητες θέρμανσης που λειτουργούν 840310 DS ή SS
Αέριο και συνδυασμένοι καυστήρες, εκτός από μονάδες υγρών καυσίμων ενσωματωμένες σε εξοπλισμό που προορίζεται για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες σε βιομηχανικές επιχειρήσεις 841610, 841620 DS ή SS
Συσκευές θέρμανσης και θέρμανσης νερού που λειτουργούν με υγρά και στερεά καύσιμα 7321120000, 7321190000, 7321820000, 7321890000, 8419190000 DS ή SS
Κόφτες 820770 DS ή SS
Κόφτες με πολύπλευρα ένθετα καρβιδίου 820770 DS ή SS
Κόφτες κοπής και κοπής 820770 DS ή SS
Από χάλυβα υψηλής ταχύτητας 820770 DS ή SS
Κόφτες καρβιδίου 820770 DS ή SS
Κόφτες 820780 DS ή SS
Περιστροφή κοπτικών με συγκολλημένα ένθετα καρβιδίου 820780 DS ή SS
Εργαλεία περιστροφής με πολύπλευρα ένθετα καρβιδίου 820780 DS ή SS
Κυκλικά πριόνια με πλάκες καρβιδίου για την επεξεργασία υλικών από ξύλο 8202 DS ή SS
Εργαλείο τοποθέτησης με μονωτικές χειρολαβές για εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση μέχρι το 1000 8203, 8204, 8205 DS ή SS
Τοποθετημένοι κοπτήρες 820770 DS ή SS
Φρέζες για ξύλο με κέλυφος-relivied δόντια 820770
Φρέζες που συναρμολογούνται με μαχαίρια κατασκευασμένα από χάλυβα ή σκληρό κράμα 820770
Κυλινδρικά κέλυφος-κόπτης ομάδες 820770
Εργαλείο από φυσικά και συνθετικά διαμάντια 6804210000 DS ή SS
Τροχαλίες διαμαντιών λείανσης 6804210000 DS ή SS
Τροχίσκοι διαμαντιών 6804210000 DS ή SS
Το εργαλείο από συνθετικά υλικά superhard με βάση το νιτρίδιο του βορίου το εργαλείο από elbor 680422 DS ή SS
Τροχοί λείανσης 680422 DS ή SS
Βιομηχανικά εξαρτήματα σωληνώσεων 8481 DS ή SS
Εργαλεία λειαντικά λειαντικά 680422 DS ή SS
Τροχοί λείανσης, συμπεριλαμβανομένων των χειροκίνητων αυτοκινήτων 6805100000 DS ή SS
Τροχοί κοπής 6805200000 DS ή SS
Γυαλιστικοί τροχοί 680530000 DS ή SS
Λείανσης Flap 680530000 DS ή SS
Ατελείωτες λείανσης ταινίες 680530000 DS ή SS
Δίσκοι λείανσης ινών 680530000 DS ή SS
1 σε 20 (117)

Ο κατάλογος μηχανημάτων και εξοπλισμού που δεν καλύπτονται από το TR TS "Για την ασφάλεια μηχανών και εξοπλισμού" (TR TS 010 / 2011):

 • Μηχανές και / ή εξοπλισμός που σχετίζονται με την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σταθερότητας της λειτουργίας των δικτύων επικοινωνίας και τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
 • Μηχανές και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται σε άμεση επαφή με τον ασθενή (ακτινοσκοπική, διαγνωστική, θεραπευτική, ορθοπεδική, οδοντιατρική, χειρουργική).
 • Μηχανές και / ή εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για χρήση στον τομέα της χρήσης ατομικής ενέργειας.
 • Τροχός οχήματα, εκτός από τις μηχανές και / ή τον εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος σε αυτά.
 • Θαλάσσια και ποτάμια οχήματα (πλοία και πλωτός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και (ή) εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε αυτά).
 • Αεροσκάφη και διαστημικά οχήματα.
 • Σιδηρόδρομος τροχαίο υλικό και τον τεχνικό εξοπλισμό που έχει ειδικά σχεδιασθεί για χρήση στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στο μετρό.
 • Διασκέδαση διασκέδασης.
 • Εξοπλισμός και στρατιωτικός εξοπλισμός.
 • Μηχανές και / ή εξοπλισμός που προορίζεται για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες και ρυμουλκούμενα, εκτός από τα μηχανήματα και (ή) εξοπλισμό που έχουν εγκατασταθεί σε αυτά.
 • Πλατφόρμες γεώτρησης, εκτός από τις μηχανές και / ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε αυτές.
 • Μηχανές και / ή εξοπλισμός που λειτουργούσε ή κατασκευάζεται για δικές του ανάγκες των κατασκευαστών τους, καθώς και εξαρτήματα και ανταλλακτικά για μηχανές που χρησιμοποιούνται για την επισκευή (συντήρηση) μηχανών και / ή εξοπλισμού.
Η κυβέρνηση παρέτεινε την περίοδο ισχύος των απλουστευμένων κανόνων εγγραφής ανέργων πολιτών και εκχώρησης παροχών σε αυτούς.
00:10 04-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία σχεδιάζει να εγκαινιάσει ένα νέο αναλυτικό συγκρότημα «Φορολογικές δυνατότητες», το οποίο θα προσομοιώνει το αντικειμενικό ή «κανονικό» επίπεδο φορολογικών πληρωμών για κάθε εταιρεία, μεμονωμένο επιχειρηματία ή αυτοαπασχολούμενο.
23:50 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Οι απευθείας πτήσεις προς το Κολόμπο θα πραγματοποιούνται από τις 2 Σεπτεμβρίου δύο φορές την εβδομάδα.
23:29 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...