Μενού

Περιγραφή των εμπορευμάτων Κωδικός TH FEA EAEU
1. Ειδικά τεχνικά μέσα για την κρυφή λήψη και την εγγραφή ακουστικών πληροφοριών:
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900 1
8518 30 950 0
8518 40
8523 49 450 0
8525 50 000 0
8525 60 000
8527
8529 10 390 0
2. Ειδικά τεχνικά μέσα για μυστική οπτική παρατήρηση και καταγραφή πληροφοριών βίντεο:
οι καθιερωμένοι φακοί εισόδου μαθητών ("pin-hole") 9002
9006 51 000 0
9006 52 000 9
9006 53 100 0
τηλεοράσεις και βιντεοκάμερες που έχουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: καμουφλαρισμένα ως αντικείμενα άλλων λειτουργικών σκοπών. έχοντας φακούς με απομακρυσμένο μαθητή εισόδου ("pin-hole") 8525 80
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8523 49 450 0
8525 50 000 0
8525 60 000
8527
8529 10 390 0
8521
8523 51
3. Ειδικά τεχνικά εργαλεία για την κρυφή τηλεφωνική συνομιλία:
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8525 50 000 0
8525 60 000
8527
8529 10 390 0
8519 81 510 0
8519 81 550
8519 81 610
8519 81 650
8519 81 750
8519 81 850
8523 51
8471
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 49 250 0
8523 49 910 1
8523 51 910 1
8523 59 910 1
8523 80 910 1
8527
5. Ειδικά τεχνικά μέσα για τον απόρρητο έλεγχο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αποστολών 9022 19 000 0
6. Ειδικά τεχνικά μέσα για τη μυστική έρευνα αντικειμένων και εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων φορητών μικρού μεγέθους φθοροσκοπικών συσκευών, ακτινογραφίας και ακτινογραφικού εξοπλισμού 9022 19 000 0
7. Ειδικά τεχνικά μέσα για μυστική διείσδυση και επιθεώρηση χώρων, οχημάτων και άλλων αντικειμένων:
μέσα για το άνοιγμα των διατάξεων ασφάλισης 8301 70 000 0
φορητές μικρού μεγέθους φθοριοσκοπικές συσκευές, συσκευές ακτινογραφίας και ακτίνων Χ 9022 19 000 0
8526 10 000 9
8526 91
8471
8505 90 200
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 49 250 0
8523 49 910 1
8523 51 910 1
8523 59 910 1
8523 80 910 1
8527
10. Ειδικά τεχνικά μέσα ιδιωτικής αναγνώρισης 9019 10 900 9
11. Ειδικά τεχνικά μέσα για τη μυστική καταγραφή των ανθρώπινων ψυχο-φυσιολογικών αντιδράσεων 9019 10 900 9

Στη Ρωσική Ομοσπονδία, το εξουσιοδοτημένο ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο για την έγκριση αιτήσεων αδειοδότησης και επεξεργασίας άλλων αδειών εισαγωγής ειδικού τεχνικού εξοπλισμού που προορίζεται για την απόκρυψη πληροφοριών κατά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η κυβέρνηση παρέτεινε την περίοδο ισχύος των απλουστευμένων κανόνων εγγραφής ανέργων πολιτών και εκχώρησης παροχών σε αυτούς.
00:10 04-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία σχεδιάζει να εγκαινιάσει ένα νέο αναλυτικό συγκρότημα «Φορολογικές δυνατότητες», το οποίο θα προσομοιώνει το αντικειμενικό ή «κανονικό» επίπεδο φορολογικών πληρωμών για κάθε εταιρεία, μεμονωμένο επιχειρηματία ή αυτοαπασχολούμενο.
23:50 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Οι απευθείας πτήσεις προς το Κολόμπο θα πραγματοποιούνται από τις 2 Σεπτεμβρίου δύο φορές την εβδομάδα.
23:29 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...