Περιγραφή των εμπορευμάτων Κωδικός TH FEA EAEU
1 Οι εκτυπωτές, οι φωτοαντιγραφικές συσκευές και οι τηλεομοιοτυπικές συσκευές και οι ηλεκτρονικές μονάδες τους που διαθέτουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Μηχανές τσέπης για εγγραφή, αναπαραγωγή και οπτική παρουσίαση δεδομένων με λειτουργίες πληροφορικής, με λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογράφηση) 8470 10 000 0
3 Φορητοί υπολογιστές με λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8471 30 000 0
4 Υπολογιστικές μηχανές και τα μέρη τους που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Συσκευές υπολογιστών που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Ηλεκτρονικές μονάδες και μέρη μηχανών τσέπης με λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Συσκευές επικοινωνίας συνδρομητών με λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Σταθμοί βάσης με λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και τα μέρη του που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) +8517 62 000 XNUMX
8517 69 390 0
8517 69 900 0
+8517 70 900 XNUMX
10 Η κρυπτογράφηση λογισμικού (κρυπτογράφηση) σημαίνει, ανεξάρτητα από τα μέσα 8523 29 310 1
8523 29 310 2
+8523 29 330 XNUMX
+8523 29 390 XNUMX
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Βασικά έγγραφα 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
+8523 29 330 XNUMX
+8523 29 390 XNUMX
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Εξοπλισμός εκπομπής ή τηλεόρασης και τα μέρη του που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογραφία) 8525 50 000 0
+8525 60 000 XNUMX
8529 90 200 1
+8529 90 650 XNUMX
8529 90 970 0
13 Δέκτες ραδιοπλοήγησης, εξοπλισμός τηλεχειρισμού και μέρη αυτών που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογράφηση) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
+8526 92 000 XNUMX
+8529 90 650 XNUMX
8529 90 970 0
14 Πρόσβαση εξοπλισμού στο δίκτυο πληροφοριών και επικοινωνιών "Internet" και δέκτες τηλεόρασης με λειτουργία επικοινωνίας, τα μέρη τους που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογράφηση) +8517 62 000 XNUMX
8528 71 150 0
+8529 90 650 XNUMX
8529 90 970 0
15 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, συσκευές μνήμης που έχουν λειτουργίες κρυπτογράφησης (κρυπτογράφηση) ή που περιέχουν κρυπτογράφηση (κρυπτογράφηση) 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Άλλες ηλεκτρικές μηχανές και εξοπλισμός που έχουν ξεχωριστές λειτουργίες που περιέχουν κρυπτογράφηση (κρυπτογράφηση) 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Τεχνικοτεχνική, σχεδιαστική και επιχειρησιακή τεκμηρίωση για τα κρυπτογραφικά μέσα που ορίζονται στις παραγράφους 1 - 16 αυτής της ενότητας (σε οποιοδήποτε μέσο) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
+8523 29 310 XNUMX
+8523 29 330 XNUMX
+8523 29 390 XNUMX
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

Στη Ρωσική Ομοσπονδία, η εξουσιοδοτημένη ομοσπονδιακή εκτελεστική αρχή για την έγκριση αιτήσεων αδειών και άλλων αδειών εισαγωγής και εξαγωγής κρυπτογραφικών εργαλείων στις συναλλαγές με τρίτες χώρες είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB της Ρωσίας).

Ενιαίο μητρώο ειδοποιήσεων δημοσιεύεται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (www.eaeunion.org).

Σχόλια (0)

Αξιολόγηση 0 από το 5 με βάση ψήφους 0
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Γράψτε κάτι χρήσιμο

  1. Επισκέπτης
Παρακαλούμε αξιολογήστε το υλικό:
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την τοποθεσία σας