Διεθνής Ναυτιλιακή Επιτροπή / CMI

Διεθνής Ναυτιλιακή Επιτροπή είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στην προώθηση με όλα τα κατάλληλα μέσα και δραστηριότητες της ενοποίησης του ναυτικού και του εμπορικού δικαίου, καθώς και των ναυτιλιακών τελωνείων και πρακτικών.

ДΠριν από πολλά χρόνια στο έτος 1888, οι σκανδιναβικές χώρες υπέβαλαν πρόταση για τη δημιουργία Διεθνούς Ναυτιλιακού Γραφείου για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων θαλάσσιας ακεραιότητας προκειμένου να εξεταστεί η λειτουργική ασφάλεια της ναυτιλίας.

MMK - Διεθνής Ναυτιλιακή ΕπιτροπήΗ Διεθνής Ναυτιλιακή Επιτροπή, η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση 1897, ιδρύθηκε από την Ένωση Διεθνούς Δικαίου για την προώθηση της εναρμόνισης του ναυτικού και εμπορικού δικαίου, των ναυτιλιακών τελωνείων και πρακτικών. CMIο οποίος ασχολήθηκε με τα θέματα του νόμου της θάλασσας. Η οργάνωση πραγματοποίησε ενοποίηση προετοιμάζοντας σχέδια διεθνών συμφωνιών, αναπτύσσοντας ενιαία πρότυπα εθνικής νομοθεσίας, μελετώντας και γενικεύοντας τα έθιμα και τις πρακτικές εφαρμογής τους, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία εθνικής ένωσης για το δίκαιο της θάλασσας σε διάφορες χώρες. Τα μέλη αυτής της οργάνωσης είναι οι 48 Maritime Law Associations.

Σύμφωνα με τους κανόνες MMK, μόνο ένας σύλλογος στη χώρα (εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά), εάν οι στόχοι της ανταποκρίνονται στους στόχους της επιτροπής και τα μέλη της (οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα) συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους με τη θάλασσα και το εμπόριο ή είναι ειδικοί στο δίκαιο της ναυτιλίας και του ναυτιλιακού εμπορίου μπορεί να γίνει μέλος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Επιτροπής. Σε περίπτωση που μια χώρα δεν έχει εθνική ένωση και εάν ένας οργανισμός της χώρας αυτής διοριστεί ως μέλος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Επιτροπής, η Συνέλευση μπορεί να συμφωνήσει με την εν λόγω ιδιότητα μετά την ικανοποίηση ότι οι στόχοι ή ένας από τους στόχους που επιδιώκει ο εν λόγω οργανισμός , είναι η ενοποίηση του ναυτικού και εμπορικού δικαίου, καθώς και τα ναυτιλιακά έθιμα και πρακτικές.

Μόνο μεμονωμένα μέλη της ένωσης που τα διορίζει για τιμητικές εκλογές μπορούν να είναι πλήρη μέλη του MMK. Τα προσωρινά μέλη είναι πολίτες κρατών που δεν έχουν τις ενώσεις τους, οι οποίοι εισάγονται στη Συνεδρίαση του CMI χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα όργανα της Διεθνούς Ναυτιλιακής Επιτροπής είναι η Συνέλευση, τα Εκτελεστικά και Διοικητικά Συμβούλια, ο Πρόεδρος. Η Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη της επιτροπής και μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Ο Χάρτης της CMI προβλέπει τη σύσταση επικουρικών οργάνων, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας. Η MMK διατηρεί στενές επαφές με άλλους οργανισμούς στον τομέα του διεθνούς ναυτικού δικαίου (UNCTAD, UNCITRAL, IUAI, UNIDROIT), έχει συμβουλευτικό καθεστώς στον ΙΜΟ και αναπτύσσει διεθνές ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο.

Η Διεθνής Ναυτιλιακή Επιτροπή προετοίμασε περισσότερα από 30 σχέδια συμβάσεων, 16 των οποίων εγκρίθηκαν σε διεθνή συνέδρια, μεταξύ των οποίων:

 • Διεθνής σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων για τη σύγκρουση των πλοίων 1910 της χρονιάς.
 • Βοήθεια και διάσωση στη θάλασσα (1910).
 • Περιορισμοί ευθύνης εφοπλιστών (1924);
 • Επιβολή σύλληψης και εγγύηση πλοίων (1926) ·
 • Ασυλία κράτους μέλους (1926);
 • Διεθνής Σύμβαση για την Ευθύνη των Χειριστών Πυρηνικών Πλοίων 1962 της Χρονιάς.
 • Ναυτικές δέσμες και υποθήκες (1967).
 • Σύμβαση της Αθήνας για τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 1974 της χρονιάς.

Τι κάνει η MMK:

 • Ανάπτυξη σχεδίων συμβάσεων, διεθνών συμφωνιών.
 • Διευκολύνει τη σύσταση εθνικών ενώσεων ναυτικής νομοθεσίας, παρέχοντας έναν διαρθρωμένο δεσμό μεταξύ τους ·
 • Αλληλεπιδρά με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς ·
 • Μελετά και συνοψίζει την εμπειρία και την πρακτική εφαρμογής των υφιστάμενων συμβάσεων.

Τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός έχει αναπτύξει σχέδια συμβάσεων για τη θαλάσσια ασφάλιση, επιφυλάξεις φορτωτικών, θαλάσσια διαιτησία, νομικό καθεστώς τερματικών σταθμών, πλοία σε ξένα λιμάνια, νηολόγηση πλοίων και προβλήματα επιτάχυνσης της επικύρωσης των συμβάσεων από τα κράτη.

Ο οργανισμός δημοσιεύει επίσης συλλογές διεθνών συμβάσεων για το δίκαιο της θάλασσας, έγγραφα της διεθνούς ναυτιλιακής επιτροπής και άλλα υλικά αναφοράς.

Η έδρα αυτής της οργάνωσης βρίσκεται στην Αμβέρσα (Βέλγιο). Η επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού https://comitemaritime.orghttps://comitemaritime.org.

Διεθνείς Ναυτιλιακοί Σύνδεσμοι στη ΡΩΣΙΑ

Η απόφαση να δημιουργηθεί ένας δημόσιος οργανισμός στη Ρωσία - η διεθνής ένωση ναυτικού δικαίου - λήφθηκε στο 1968 από την κορυφαία ηγεσία της ΕΣΣΔ.
Τον Δεκέμβριο το 1968 πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα με τη Συντακτική Συνέλευση του Συνδέσμου - μια ανεξάρτητη δημόσια οργάνωση δικηγόρων που ασχολούνται με το δίκαιο της θάλασσας. Οι ιδρυτές της ίδρυσης του Συλλόγου ήταν σοβιετικοί δικηγόροι και διεθνείς προσωπικότητες.

Στο 1969, ο Σύνδεσμος έγινε δεκτός στη Διεθνή Ναυτιλιακή Επιτροπή (CMI), μια διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση που ενώθηκε με τη ναυτική νομοθεσία σε πολλές χώρες του κόσμου με την 1897 και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του διεθνούς ναυτικού δικαίου εκείνη την εποχή.

Τα μέλη του Συνδέσμου είναι ειδικοί σε ναυτιλιακές εταιρείες, λιμάνια, δικηγορικά γραφεία, επιστήμονες, καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, υπαλλήλους ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων της Ρωσίας: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Επιστημών, Υπουργείο Άμυνας, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αλιείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ.

Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της, ο Σύνδεσμος έχει πάρει σταθερά τη θέση του στη δημόσια και επιστημονική ζωή, αναγνωρισμένη ως κοινότητα εξειδικευμένων ειδικών στον τομέα του δικαίου της θάλασσας, απολαμβάνει αξίωτο κύρος όχι μόνο στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.

Μέλη του Συλλόγου συμμετείχαν ενεργά στην ανάπτυξη πολύ σημαντικών σχεδίων νομοθετικών και άλλων κανονιστικών νομικών πράξεων: του νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας "Στα κρατικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας", των ομοσπονδιακών νόμων: "Στο ηπειρωτικό ράφι της Ρωσικής Ομοσπονδίας" 1995, "Στα εσωτερικά ύδατα, γειτονική ζώνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας "1998", στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας "1998", για τους θαλάσσιους λιμένες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και για τροποποιήσεις ορισμένων νομοθετικών πράξεων USSIAN Ομοσπονδία »2007 γρ.? Του Κώδικα Εμπορικής Ναυτιλίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας 1999 Τα μέλη του Συλλόγου συμμετείχαν επίσης στην προετοιμασία των σχολίων στις συγκεκριμένες νομικές πράξεις. Δυστυχώς, από την εποχή του 2017, η συμμετοχή της Ρωσίας στο MMK έχει ανασταλεί.

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας συμμετεχόντων στη Διεθνή Ναυτιλιακή Επιτροπή

χώρα Οργάνωση Τοποθεσία Mail
Αργεντινή Asociacion argentina de derecho maritimo www.aadm.org.ar
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία Η ένωση ναυτικού δικαίου της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας www.mlaanz.org
Βέλγιο Ομοσπονδιακή ένωση της Βαλτικής Θάλασσας της Βελιγραδίου www.bvz-abdm.be
Βραζιλία Associação brasileira de direito marítimo www.abdm.org.br
Καμερούν Ένωση θαλάσσιων ναυτικών www.acdm.org
Καναδάς Καναδική ένωση ναυτικού δικαίου www.cmla.org
Χιλή Asociacion chilena de derecho maritimo www.achdm.cl
Κίνα Κίνα ναυτικό δίκαιο www.cmla.org.cn
Κολομβία Asociacion colombiana de derecho maritimo - "acoldemar" www.acoldemar.org
Κογκό Σύνδεση congolaise du droit maritime www.acodm.org
Κροατία Το Hrvatsko društvo za pomorsko pravo www.hdpp.hr
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας Σύνδεσμος ναυτικού δικαίου, dpr korea www.silibank.net.kp
Δανία Dansk soretsforening www.cmidenmark.dk
Ανατολική Αφρική Η ένωση ναυτικού δικαίου της ανατολικής Αφρικής www.eamla.org
Εκουαδόρ Asociacion ecuatoriana de derecho maritimo "asedmar" www.apolo.ec
Φινλανδία Suomen merioikeusyhdistys finlands sjörättsförening [Προστατεύεται email]fi
Γαλλία Σύνδεση francaise du droit maritime www.afdm.asso.fr
Γερμανία Deutscher verein für internationales seerecht www.reederverband.de
Ελλάδα Σύνδεσμος Ελληνικού Ναυτικού Δικαίου www.timagenislaw.com
Χονγκ Κονγκ Χογκ Κογκ ένωση ναυτικού δικαίου www.hkmla.org
Ινδία Ινδική ένωση ναυτικού δικαίου www.indianmaritimelawassociation.com
Ινδονησία Ινδονησιακή ένωση ναυτικού δικαίου (imla) www.indonesianmla.com
Ιρλανδία Ιρλανδική ένωση ναυτικού δικαίου www.irishmaritimelaw.ie
Ισραήλ האגודה הישראלית למשפט ימי www.friedman.co.il
Ιταλία Associazione italiana di diritto marittimo www.aidim.org
Ιαπωνία Η ιαπωνική ένωση ναυτικού δικαίου www.jmla.jp
Μαλαισία Διεθνής μαλαισιανή κοινωνία του ναυτικού δικαίου www.imsml.org
Μάλτα Μάλτα ένωση ναυτικού δικαίου www.mmla.org.mt
Μεξικό Asociacion mexicana de derecho maritimo, ac www.meloandmelo.com
Ολλανδία Nederlandse vereniging voor vervoerrecht www.vervoerrecht.nl
Νιγηρία Νιγηριανή ένωση ναυτικού δικαίου www.nmlaonline.org
Νορβηγία Den norske sjorettsforening www.sjorettsforeningen.no
Παναμάς Asociacion panamena de derecho maritimo www.apademar.com
Περού Asociaci N peruana de derecho maritimo www.vyalaw.com.pe
Φιλιππίνες Ένωση ναυτικών νόμων των Φιλιππίνων (marlaw) www.marlawph.com
Πολωνία Polskie stowarzyszenie prawa morskiego www.pmla.org.pl
Δημοκρατία της Κορέας Κορεατικού ναυτικού δικαίου www.kormla.or.kr
Ρουμανία Ρουμανική ένωση ναυτικού δικαίου www.maritimelaw.ro
Σενεγάλη Σύνδεσμος για την προώθηση των δραστηριοτήτων των χωρών της Αφρικής (asdam) www.fplegal.sn
Σιγκαπούρη Η ένωση του ναυτικού δικαίου της Σιγκαπούρης www.mlas.org.sg
Σλοβενία Dru tvo za pomorsko pravo slovenije www.dpps-mlas.si
Νότια Αφρική Ο ναυτιλιακός σύνδεσμος της δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής www.mlasa.co.za
Ισπανία Asociación española de derecho marítimo www.aedm.es
Σουηδία Svenska sjörättsföreningen www.svenskasjorattsforeningen.se
Ελβετία Σύνδεσμος για τη θαλάσσια ναυτιλιακή αεροπορία www.swissmla.ch
Τανζανία Ένωση ναυτικών νόμων της Τανζανίας [Προστατεύεται email]
Τουρκία Deniz hukuku dernegi [Προστατεύεται email]
Ουκρανία Ουκρανική ένωση ναυτικών μπαρ www.umba.org.ua
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και βόρειας Ιρλανδίας www.bmla.org.uk
Ουρουγουάη Asociacion uruguaya de derecho maritimo www.audm.com.uy
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Η ένωση ναυτικών νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών www.mlaus.org
Βενεζουέλα Asociación venezolana de derecho maritimo www.avdm-cmi.com
1 σε 20 (53)