Γλωσσάρια ορολογίας που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο

Ο αριθμός των καταχωρήσεων σε αυτό το γλωσσάριο είναι 155.
Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

όρος Ορισμός
Αυτοματοποιημένα προφίλ κινδύνου

Προφίλ κινδύνουπου υποβλήθηκε στις τελωνειακές αρχές με ηλεκτρονική μορφή, περιοχή κινδύνου η οποία ορίζεται μερικώς στο λογισμικό και εφαρμόζεται με απόφαση του υπαλλήλου μετά τον έλεγχο μεμονωμένων δεικτών κινδύνου.

Αριθμός προβολών - 4461
Συνώνυμα - Τα προφίλ κινδύνου εντοπίζονται αυτόματα
Αυτόματα προφίλ κινδύνου
Τα προφίλ κινδύνου που κοινοποιούνται στις τελωνειακές αρχές σε ηλεκτρονική μορφή, των οποίων οι κίνδυνοι εντοπίζονται χωρίς τη συμμετοχή υπαλλήλου από λογισμικό.
Αριθμός προβολών - 2329
Συνώνυμα - Τα προφίλ κινδύνου εντοπίζονται αυτόματα
Ενημέρωση προφίλ κινδύνου
Αλλαγή της περιοχής κινδύνου των υπαρχόντων προφίλ κινδύνου, κατάλογος μέτρων για ελαχιστοποίηση των κινδύνων, καθώς και παράταση της διάρκειας των προφίλ κινδύνου.
Αριθμός προβολών - 5578
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Αριθμός προβολών - 9083
Ανάλυση κινδύνου
Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι τελωνειακές αρχές για τον προσδιορισμό της περιοχής και των δεικτών κινδύνου.
Αριθμός προβολών - 3571
AS FTC
Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου για την παράδοση των εμπορευμάτων.
Αριθμός προβολών - 9196
ΑΗ
Ο Σύνδεσμος των διεθνών οδικών μεταφορέων.
Αριθμός προβολών - 8802
SUA FOISP
Δελτίο των κανονιστικών πράξεων των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων.
Αριθμός προβολών - 8703
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
Η συνολική μάζα των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων συσκευασίας, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η αμετάβλητη κατάσταση τους έως ότου εισέλθει στον κύκλο εργασιών, εξαιρουμένων όμως των εμπορευματοκιβωτίων και του λοιπού εξοπλισμού μεταφοράς
Αριθμός προβολών - 9336
VGTD
Προσωρινό φορτίο Δήλωση τελωνείων.
Αριθμός προβολών - 10121
Στρατιωτική τεχνική συνεργασία

Δραστηριότητες στον τομέα των διεθνών σχέσεων που σχετίζονται με τις εξαγωγές και εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ή αγοράς στρατιωτικών προϊόντων, καθώς και την ανάπτυξη και παραγωγή στρατιωτικών προϊόντων

Αριθμός προβολών - 8281
Προσωρινή εισαγωγή (εξαγωγές)

τελωνειακό καθεστώςκατά την οποία η χρήση των εμπορευμάτων επιτρέπεται με πλήρη ή μερική απαλλαγή από δασμούς, φόρους και χωρίς την εφαρμογή μέτρων οικονομικής πολιτικής. Να επιστραφεί σε αμετάβλητη κατάσταση. Προσωρινή εισαγωγή (εξαγωγές) τα εμπορεύματα επιτρέπονται μόνο με την επιβολή υποχρέωσης επανεξαγωγής (εισαγωγής) και με την εξασφάλιση της πληρωμής των τελωνειακών δασμών. Οι όροι προσωρινής εισαγωγής καθορίζονται από την τελωνειακή αρχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας και δεν μπορούν να υπερβούν τα έτη 2.

Αριθμός προβολών - 2091
VTT
Εγχώρια τελωνεία Διαμετακόμιση.
Αριθμός προβολών - 6020
Απαλλαγή των προϊόντων για εγχώρια κατανάλωση

Το τελωνειακό καθεστώς βάσει του οποίου τα εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραμένουν στο έδαφος αυτό χωρίς υποχρέωση επανεξαγωγής τους.

Αριθμός προβολών - 3259
FEA
Ξένης οικονομικής δραστηριότητας.
Αριθμός προβολών - 9489
WEC ΡΩΣΙΑ
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για το νόμισμα και Ελέγχου των Εξαγωγών.
Αριθμός προβολών - 8627
Εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων

Τυποποιημένο σύστημα κωδικοποίησης και περιγραφή εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα ταξινομούνται τόσο από τον προορισμό τους (ενδύματα, όπλα κ.λπ.) όσο και από οικονομικούς τομείς (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ζώα και κτηνοτροφικά προϊόντα κ.λπ.).

Στις επιλεγμένες κατηγορίες παρέχονται κωδικοί από τα ψηφία 6, ενώ ορισμένες χώρες αναγράφουν την ονοματολογία σε κωδικούς που αποτελούνται από ψηφία 8 ή 10. Το σύστημα αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας στο 1988 και υπογράφηκε στην πόλη των Βρυξελλών (Βέλγιο).

Στη Ρωσία χρησιμοποιείται η Ονοματολογία Εμπορευμάτων Εξωτερικής Οικονομίας (TNVED) που αναπτύχθηκε στη βάση της.

Αριθμός προβολών - 4093
Συνώνυμα - Κωδικός HS, εναρμονισμένο σύστημα
MGO
Γενική εγγύηση.
Αριθμός προβολών - 6265
Γεννήτρια τυχαίων αριθμών
Ένας αλγόριθμος που προσδιορίζει μια ακολουθία τυχαίων αριθμών, τα στοιχεία των οποίων είναι σχεδόν ανεξάρτητα μεταξύ τους και υπακούουν σε μια δεδομένη κατανομή, μια μαθηματική προγραμματική μέθοδο για την εφαρμογή της μεθόδου τυχαίας δειγματοληψίας κατά τον τελωνειακό έλεγχο αγαθών και οχημάτων των διεθνών μεταφορών.
Αριθμός προβολών - 2579
GCS
Κρατική Επιτροπή Στατιστικής (ΕΣΕ).
Αριθμός προβολών - 8106
GNIVTS
Επικεφαλής Nauchnoinformatsionny Υπολογιστικό Κέντρο.
Αριθμός προβολών - 7520
GO
Εγγύηση.
Αριθμός προβολών - 8862
SCC
Κρατικής Επιτροπής Τελωνείων.
Αριθμός προβολών - 9446
GUBK

Γενική Διεύθυνση για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Κωδικός της διαρθρωτικής διαίρεσης της FCS της Ρωσίας 0700

Περιοχές διαχείρισης:

 • την προστασία της οικονομικής κυριαρχίας και της οικονομικής ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ·
 • τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με γεγονότα ή ενέργειες που απειλούν την οικονομική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ·
 • την οργάνωση και την εφαρμογή επιχειρησιακών δραστηριοτήτων έρευνας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και άλλων εγκλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών, καθώς και τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό προσώπων που τα προετοιμάζουν, διαπράττουν ή έχουν διαπράξει.
 • τον εντοπισμό και την καταστολή των διοικητικών παραβάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών ·
 • την αναζήτηση προσώπων που κρύβονται από τα όργανα έρευνας, έρευνας και δικαστηρίου, αποφεύγοντας την ποινική δίωξη ·
 • την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την πρόληψη παραβιάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας της τελωνειακής ένωσης, τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τις τελωνειακές υποθέσεις των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα και τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες στον τελωνειακό τομέα ·
 • διαχείριση μονάδων και μονάδων επιχειρησιακής έρευνας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών των λειτουργικών τελωνειακών, τελωνειακών και τελωνειακών σταθμών, μονάδες για την καταπολέμηση ιδιαίτερα επικίνδυνων τύπων λαθρεμπορίου, επιχειρησιακά-αναλυτικές μονάδες λειτουργικών τελωνείων και τελωνείων, οργανωτικές μονάδες και μονάδες επιθεώρησης, επιχειρησιακές μονάδες λογιστικής, οργανωτικές μονάδες και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των μονάδων επιβολής του νόμου, μονάδες για την καταπολέμηση των τελωνειακών παραβάσεων (ειδικές μονάδες ταχείας ανταπόκρισης των τελωνείων και των επιχειρησιακών τελωνείων, μονάδες για την οργάνωση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ειδικών μονάδων για τη γρήγορη ανταπόκριση των τελωνείων λειτουργίας). εφεξής - οι επιχειρησιακές μονάδες των τελωνειακών αρχών) ·
 • τη λήψη και τον έλεγχο των εγκλημάτων, τη σύνταξη πρωτοκόλλων για την έκδοση προφορικής δήλωσης εγκλήματος και εξομολόγησης, καθώς και την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την ανίχνευση σημείων εγκλήματα καθώς και η εκτέλεση εκ μέρους εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων επειγουσών ερευνών σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν την αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών ·
 • την οργάνωση και τη διεξαγωγή επιχειρησιακής υποστήριξης ποινικών υποθέσεων που αφορούν την αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών ·
 • οργάνωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων των τελωνειακών αρχών με άλλες αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς επιβολής του νόμου επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κεντρικής διεύθυνσης ·
 • την οργάνωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων των τελωνειακών αρχών και των διαρθρωτικών μονάδων των τελωνειακών αρχών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και άλλων εγκλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την εξουδετέρωση των οικονομικών ζημιών στα συμφέροντα της χώρας, την εξάλειψη των αιτιών και των συνθηκών που παρεμποδίζουν τη μέγιστη αναπλήρωση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού,
 • την προετοιμασία προτάσεων για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των νομοθετικών και άλλων κανονιστικών νομικών πράξεων στον τομέα των τελωνείων σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης ·
 • οργάνωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρησιακών τμημάτων των τελωνειακών αρχών με τα τελωνεία και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ξένων χωρών, διεθνείς οργανώσεις σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κεντρικής διεύθυνσης,
 • συντονισμός των διεθνών δραστηριοτήτων των επιχειρησιακών μονάδων των τελωνειακών αρχών με άλλες αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθώς και διεθνείς οργανώσεις επιβολής του νόμου επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κεντρικής διεύθυνσης ·
 • συντονισμός των δραστηριοτήτων των αντιπροσωπειών (αντιπροσώπων) των τελωνειακών υπηρεσιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ξένα κράτη όσον αφορά τη συνεργασία για την επιβολή του νόμου.
Αριθμός προβολών - 2516
GUIT

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής

Κωδικός της διαρθρωτικής διαίρεσης της FCS της Ρωσίας 0800

Η διοίκηση ασκεί τις δραστηριότητές της στους ακόλουθους τομείς:

 • ανάπτυξη τελωνειακών τεχνολογιών πληροφόρησης ·
 • εξασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών ·
 • εξοπλισμός σχεδιασμού των τελωνειακών αρχών με μέσα πληροφορικής ·
 • επιστημονική και τεχνική.
  ανάπτυξη και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων ·
 • παροχή εμπιστευτικών επικοινωνιών και ραδιοεπικοινωνιών.
 • συντονισμός των υπηρεσιών πληροφορικής ·
 • εξοπλισμό με λειτουργικά-τεχνικά μέσα τελωνειακού ελέγχου και προστασίας ·
 • οργάνωση του τελωνειακού ελέγχου σχάσιμων και ραδιενεργών υλικών ·
 • οργάνωση της μετρολογικής υποστήριξης.
Αριθμός προβολών - 3583
GUOTOITK

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Εκτελωνισμού και Τελωνειακού Ελέγχου

Ο κώδικας του διαρθρωτικού τμήματος της FCS της Ρωσίας είναι το 0100

Το τμήμα συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων ομοσπονδιακών νόμων, πράξεων του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στους τομείς δραστηριότητας της κυβέρνησης της κυβέρνησης.

Αριθμός προβολών - 6006
GUTRD

Γενική Διεύθυνση Τελωνειακών Ερευνών και Ερευνών

Ο κώδικας του διαρθρωτικού τμήματος της FCS της Ρωσίας είναι το 0400

Αριθμός προβολών - 2337
GUFTDiTR

Γενική Διεύθυνση Ομοσπονδιακών τελωνειακών εσόδων και δασμολογικού κανονισμού

Ο κώδικας του διαρθρωτικού τμήματος της FCS της Ρωσίας είναι το 0300

Το τμήμα ασκεί την εξουσία του διαχειριστή των εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού από τα τελωνεία και άλλες πληρωμές από την αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα στον τελωνειακό τομέα, συντονίζει και εποπτεύει τις εργασίες των τελωνειακών αρχών στον τομέα αυτό, οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τη συλλογή τελωνειακών δασμών, φόρων, αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικούς δασμούς, δασμούς και άλλες πληρωμές, τον ορθό υπολογισμό των πληρωμών από τις τελωνειακές αρχές και τις τελωνειακές αρχές itsami υπεύθυνος για την πληρωμή τους, και έγκαιρη καταβολή των εν λόγω δασμών τα πρόσωπα αυτά και η μεταφορά τους από τις τελωνειακές αρχές στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό στο σύνολό τους.

Οργανώνει και διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία ενός κεντρικού και λειτουργικού συστήματος λογιστικής και ελέγχου σχετικά με την παραλαβή των τελωνειακών και άλλων πληρωμών στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.
Δημιουργεί πιστοποιητικά και εκθέσεις σχετικά με τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού στο πλαίσιο των τύπων τελωνειακών και άλλων πληρωμών, των τελωνειακών αρχών και του τελωνειακού συστήματος στο σύνολό του για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων της Ρωσίας και των ενδιαφερομένων εκτελεστικών οργάνων.

Αριθμός προβολών - 2355
DVTU
Άπω Ανατολής Τελωνειακής Διοίκησης.
Αριθμός προβολών - 7941
Ταμειακά μέσα

Έλεγχοι ταξιδιωτών, γραμματόσημα, επιταγές (τραπεζικοί έλεγχοι) καθώς και τίτλοι εγγράφων που πιστοποιούν την υποχρέωση του εκδότη (οφειλέτη) να καταβάλει μετρητά στα οποία δεν αναφέρεται το πρόσωπο στο οποίο πραγματοποιείται η εν λόγω πληρωμή.

Αριθμός προβολών - 3888
DCD
Επιβεβαίωση παράδοσης.
Αριθμός προβολών - 6134
Προφίλ μακροπρόθεσμου κινδύνου
Προφίλ κινδύνου με περίοδο ισχύος από τους 3 στους 6 μήνες.
Αριθμός προβολών - 4855
DRVED IBEC
Τμήμα Κανονισμού Εξωτερικής Οικονομικής Δραστηριότητας Mwes.
Αριθμός προβολών - 6525
DT
Τελωνειακή διασάφηση.
Αριθμός προβολών - 8095
DTPO
Πρόσθετες σελίδες στο τελωνείο πληρωμή στα εκκαθαριστικά σημειώματα.
Αριθμός προβολών - 7208
ΤΡΑ
Τελωνειακή διασάφηση αξία.
Αριθμός προβολών - 8423
DTU
Νταγκεστάν Τελωνείο.
Αριθμός προβολών - 6891
Κοινή ΑΤΜ
Ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.
Αριθμός προβολών - 8359
Προφίλ κινδύνου ζώνης

Το προφίλ κινδύνου εφαρμόζεται στην περιοχή όπου λειτουργεί ένα τελωνείο.

Η απόφαση να ταξινομηθεί το προφίλ κινδύνου ως ζώνη πραγματοποιείται από το FCS της Ρωσίας.

Η νομική πράξη του FCS της Ρωσίας σχετικά με το προφίλ κινδύνου υπογράφεται από τον αντιπρόεδρο του FCS της Ρωσίας, ο οποίος επιβλέπει το τμήμα κινδύνων και επιχειρησιακού ελέγχου της FCS της Ρωσίας ή επιβλέπει τη δομική μονάδα στην περιοχή δραστηριότητας του οποίου εντοπίζεται ο κίνδυνος.

Κώδικα προφίλ κινδύνου -13

Αριθμός προβολών - 5808
Προσδιορισμός κινδύνου
Δράσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την περιγραφή του κινδύνου.
Αριθμός προβολών - 4360
IMPORT40 (IM40)
Αριθμός προβολών - 7440
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Τιμολόγια.
Αριθμός προβολών - 8323
Δείκτης κινδύνου

Ορισμένα κριτήρια με προκαθορισμένες παραμέτρους, η απόκλιση από την οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε το αντικείμενο ελέγχου.

Όσον αφορά τα εμπορεύματα, οι δείκτες αυτοί μπορεί να είναι:

 • ποσότητα των εμπορευμάτων
 • δασμολογητέα αξία
 • χώρα προέλευσης
 • η χώρα αναχώρησης είναι διαφορετική από τη χώρα προέλευσης
 • ο κατασκευαστής δεν είναι πωλητής
 • ταξινόμηση προϊόντων
 • εξαιρετικό κωδικό TN FEA για αγαθά που χρησιμοποιούνται από άλλους συμμετέχοντες στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα. με συχνότητα μεγαλύτερη από 30%
 • ο πωλητής είναι κάτοικος της χώρας που περιλαμβάνεται στους καταλόγους των υπεράκτιων χωρών από τον κατάλογο 108n
 • η μέθοδος τελωνειακής αξίας δεν είναι ίση με την πρώτη
 • άλλους δείκτες.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα, οι ακόλουθες καταστάσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτης κινδύνου:

 • ο συμμετέχων στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα δεν έχει προηγουμένως μεταφέρει εμπορεύματα
 • νωρίτερα, ένας συμμετέχων στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα προσαρμόστηκε σε αξία λόγω ελέγχων γραφείου μετά την αποδέσμευση σε ποσό μεγαλύτερο από 500 000 ρούβλια.
 • νωρίτερα, ο συμμετέχων στην αλλοδαπή οικονομική δραστηριότητα διορθώθηκε σύμφωνα με τον κώδικα της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα των ελέγχων γραφείου μετά την απελευθέρωση περισσότερων από 500 000 ρούβλια.
 • υπάρχουν πληροφορίες για προηγούμενα αδικήματα
 • όταν μεταφέρονται αγαθά ανεπαρκής συμπεριφορά του μεταφορέα εμπορευμάτων
 • υπάρχει μια αλλαγή στο σχεδιασμό του οχήματος, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε και να εξοπλίσετε τις αποθήκες.
Αριθμός προβολών - 6635
Ξένες οντότητες στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας

Τεχνική συνεργασία - αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και άτομα που δικαιούνται στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας σύμφωνα με τους νόμους των κρατών τους

Αριθμός προβολών - 7347
ITD
Ταυτοποίηση Επιθεώρηση τελωνείων.
Αριθμός προβολών - 8178
UNECE ITC
Χερσαίες Επιτροπή Μεταφορών του UNECE.
Αριθμός προβολών - 6595
KWp MO
Επιτροπή Στρατιωτικών-τεχνικής βοήθειας στο Υπουργείο Άμυνας
Αριθμός προβολών - 10741
Πύργος ελέγχου κυκλοφορίας
Πύργος ελέγχου της κυκλοφορίας
Αριθμός προβολών - 8190
CCM
Διυπηρεσιακή Συμβούλιο Συντονισμού για Στρατιωτικής-Τεχνικής Συνεργασίας
Αριθμός προβολών - 7747
HS ΚΩΔΙΚΟΣ

Κωδικός ταξινόμησης για την ονοματολογία εμπορευμάτων της αλλοδαπής οικονομικής δραστηριότητας.

Η ονοματολογία εμπορευμάτων της ξένης οικονομικής δραστηριότητας αναπτύχθηκε αρχικά και εισήχθη το 1988 μετά την ένταξή της στη διεθνή σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων. Η FEA της ΕΣΣΔ δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1990.

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, αναπτύχθηκε και υιοθετήθηκε η ονοματολογία εμπορευμάτων για τις ξένες οικονομικές δραστηριότητες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.

Στις 3.11.1995 Νοεμβρίου 12, υπογράφηκε στη Μόσχα συμφωνία για μια ενιαία ονοματολογία εμπορευμάτων για την εξωτερική οικονομική δραστηριότητα της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Οι κυβερνήσεις των 1.01.1997 κρατών μελών της CIS, που επιδιώκουν την ενοποίηση των μορφών τελωνειακών στατιστικών και την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών, συμφώνησαν να υιοθετήσουν ενιαία FEA CIS βάσει του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων. XNUMX/XNUMX/XNUMX πραγματοποιήθηκε η θέση σε λειτουργία του ΣΣΕ της ΣΕΚ της ΣΕΚ.

Με τη δημιουργία της τελωνειακής ένωσης EurAsEC, αναπτύχθηκε η ενιαία ονοματολογία εμπορευμάτων για την εξωτερική οικονομική δραστηριότητα της τελωνειακής ένωσης. Εγκρίθηκε με την απόφαση του Διακρατικού Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας (η ανώτατη αρχή της τελωνειακής ένωσης) της 27.11.2009ης Νοεμβρίου 18 αριθ. 27.11.2009, καθώς και με την Απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης της 130ης Νοεμβρίου 1.01.2010 αρ. XNUMX. Τέθηκε σε ισχύ την XNUMX.

Αριθμός προβολών - 6164
Συνώνυμα - TN FEA, TNVED
Αξιολόγηση κινδύνου
Η διαδικασία καθορισμού τιμών πιθανότητας κινδύνου.
Αριθμός προβολών - 4209
Φορτωτική
Έγγραφο είναι ενεργοποιημένο Φορτίο, Ναυτιλιακό έγγραφο αποστολής.
Αριθμός προβολών - 8209
ΣΥΜΒΑΣΗ

Διεθνές Εμπορικό Συμβόλαιο, Διεθνές Εμπορικό σύμβασησυναλλαγή εξωτερικού εμπορίου, συναλλαγή (συμφωνία) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών εγκατεστημένων σε διαφορετικές χώρες, για αγορά ή πώληση ή παράδοση αγαθών, εκτέλεση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή άλλων τύπων οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν από τα μέρη.

Η σύμβαση αποτελεί τη βάση της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας των οικονομικών οντοτήτων. Η σύμβαση θα θεωρείται διεθνής εάν συνάπτεται μεταξύ μερών που υπάγονται στη δικαιοδοσία διαφορετικών κρατών. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών, προϋπόθεση για μια τέτοια σύμβαση είναι η θέση των εμπορικών επιχειρήσεων των συμβαλλομένων στη σύμβαση σε διάφορα κράτη.

Για παράδειγμα, μια σύμβαση θα θεωρείται διεθνής εάν συνάπτεται μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κράτους των οποίων οι εμπορικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη. Αντιστρόφως, μια σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικής εθνικότητας που βρίσκονται στο ίδιο κράτος σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης της Βιέννης δεν θα θεωρείται διεθνής.

Αριθμός προβολών - 9099
Συνώνυμα - Διεθνής σύμβαση
Μέτρα έμμεσης ελαχιστοποίησης κινδύνου

Ένα σύνολο μέτρων που αποσκοπούν στην υλοποίηση τελωνειακών πράξεων με αγαθά μέσω της ανάπτυξης και / ή του εκσυγχρονισμού των τελωνειακών και / ή των τεχνολογιών των πληροφοριών, την υλοποίηση των οργανωτικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων του προσωπικού, την εφαρμογή δασμολογικών και μη δασμολογικών ρυθμίσεων κ.λπ.

Αριθμός προβολών - 3034
Βραχυπρόθεσμο προφίλ κινδύνου

Ένα προφίλ κινδύνου με περίοδο ισχύος 1 εργάσιμη ημέρα έως 1 μήνα.

Αριθμός προβολών - 3670
CCC
Προσαρμογή της δασμολογητέας αξίας.
Αριθμός προβολών - 6064
LDL
Προσωπικά αριθμημένα σφραγίδα.
Αριθμός προβολών - 8829
IBEC
Το Υπουργείο Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων.
Αριθμός προβολών - 7202
Η διεθνής τελωνειακή διαμετακόμιση

Τελωνειακό καθεστώς στο οποίο ξένων αγαθών να μετακινηθούν στο τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπό τελωνειακό έλεγχο μεταξύ του τόπου άφιξής τους στο τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του τόπου αποχώρησής τους από το έδαφος αυτό (εάν πρόκειται για μέρος του ταξιδιού τους που αρχίζει και τελειώνει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας) χωρίς να καταβάλει δασμούς, φόρους, καθώς και χωρίς να εφαρμόζει στις εμπορεύσεις απαγορεύσεις και περιορισμούς οικονομικής φύσης που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την κρατική ρύθμιση του εξωτερικού εμπορίου ω δραστηριότητα.

Αριθμός προβολών - 3841
Μέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνου

Ένα σύνολο μέτρων που συνίστανται στην ανάληψη ορισμένων ενεργειών από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του τελωνειακού οργάνου προκειμένου να εντοπιστούν και να καταπολεμηθούν οι παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Μέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνου εφαρμόζονται από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των τελωνειακών αρχών κατά τη διάρκεια του τελωνειακού ελέγχου, σύμφωνα με τις οδηγίες των προφίλ κινδύνου και με δική τους απόφαση σύμφωνα με την αρχή της τελωνειακής αρχής.

Αριθμός προβολών - 3215
Συνώνυμα - MMR
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Αριθμός προβολών - 8212
ΜΑΙ
Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών.
Αριθμός προβολών - 8144
MTU
Μόσχα Τελωνείο.
Αριθμός προβολών - 7448
Μετρητά

Τα τραπεζογραμμάτια με τη μορφή τραπεζογραμματίων και τραπεζογραμματίων, νομίσματα, εξαιρουμένων των κερμάτων από πολύτιμα μέταλλα, κυκλοφορούν και αποτελούν νόμιμο χρήμα στα κράτη μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης ή στα κράτη (ομάδα ξένων κρατών) που δεν είναι μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αποσυρθέντων ή αποσύρονται από την κυκλοφορία, αλλά υπόκεινται σε ανταλλαγή για εκκρεμή τραπεζογραμμάτια.

Αριθμός προβολών - 4420
NATB
Η Εθνική Ένωση Εκτελωνιστών.
Αριθμός προβολών - 9340
ΦΠΑ
Προστέθηκε φόρος Κόστος.
Αριθμός προβολών - 7282
Ρύθμιση των δασμολογικών
Η μέθοδος της κρατικής ρύθμισης του εξωτερικού εμπορίου αγαθών, που πραγματοποιείται με την εισαγωγή ποσοτικών περιορισμών και άλλων απαγορεύσεων και περιορισμών οικονομικού χαρακτήρα.
Αριθμός προβολών - 4355
NET
Η μάζα των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την πρωτογενή συσκευασία ή χωρίς συσκευασία.
Αριθμός προβολών - 9480
Άτυπα προφίλ κινδύνου

Τα προφίλ κινδύνου κοινοποιούνται σε τελωνειακές αρχές σε χαρτί, οι κίνδυνοι των οποίων προσδιορίζονται από τον υπάλληλο ανεξάρτητα, με βάση την περιοχή κινδύνου.

Αριθμός προβολών - 5066
NTP
Παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας.
Αριθμός προβολών - 6512
LMC
Τμήμα για τον αγώνα κατά του λαθρεμπορίου και τελωνειακών παραβάσεων.
Αριθμός προβολών - 7447
Περιοχή κινδύνου

Ξεχωριστά ομαδοποιημένα αντικείμενα κινδύνου, σε σχέση με τα οποία απαιτείται η εφαρμογή ξεχωριστών μορφών τελωνειακού ελέγχου ή ο συνδυασμός τους, καθώς και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ποιότητας της τελωνειακής διοίκησης.

Αριθμός προβολών - 2867
OBTP
Το τμήμα για την καταπολέμηση των τελωνειακών παραβάσεων.
Αριθμός προβολών - 6730
Το ρωσικό προφίλ κινδύνου

Ένα προφίλ κινδύνου που ισχύει σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή σε μεμονωμένες τελωνειακές αρχές που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές δραστηριότητας ΣΤΟΜΑ.

Η απόφαση να ταξινομηθεί το προφίλ κινδύνου ως εθνική θεωρείται από το FCS της Ρωσίας.

Η νομική πράξη της FCS της Ρωσίας σε σχέση με το προφίλ κινδύνου υπογράφεται από τον πρόεδρο του FCS της Ρωσίας ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

Κώδικα προφίλ κινδύνου -11

Αριθμός προβολών - 16026
Υποχρεωτικό προφίλ κινδύνου

Ο κίνδυνος είναι σίγουρα εφαρμόσιμος σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και όταν μετακινείστε αγαθά από ένα άτομο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μετακινούμενων εμπορευμάτων, για τα οποία δεν εφαρμόζονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που περιέχονται στα προφίλ κινδύνου.

Κώδικα προφίλ κινδύνου -55

Αριθμός προβολών - 2262
Συνώνυμα - υποχρεωτικό προφίλ κινδύνου
OGTD
Τελική φορτίου τελωνειακή διασάφηση.
Αριθμός προβολών - 6346
OD
Τμήμα έρευνας.
Αριθμός προβολών - 8272
ODTO
Τμήμα Ντοκιμαντέρ του εκτελωνισμού.
Αριθμός προβολών - 7132
OKDT
Τμήμα ελέγχου παράδοσης.
Αριθμός προβολών - 6930
ΟΝΕΚ
Τμήμα των μη δασμολογικών και εξειδικευμένο έλεγχο.
Αριθμός προβολών - 8331
Ε.Π.Ε.
Τμήμα της έρευνας.
Αριθμός προβολών - 6011
Προσανατολισμός

Πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο μεσαίου βαθμού, για την ελαχιστοποίηση των οποίων είναι ακατάλληλη η ανάπτυξη ενός προφίλ κινδύνου λόγω της ανακρίβειας (ευρύ πεδίο) αυτών των πληροφοριών. Προσανατολισμός Δεν περιέχει οδηγίες (συστάσεις) σχετικά με την εφαρμογή εντύπων τελωνειακών ελέγχων και μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Οι κατευθυντήριες γραμμές κοινοποιούνται στις τελωνειακές αρχές ως πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στον τελωνειακό έλεγχο αγαθών και οχημάτων.

Προσανατολισμός συνιστάται, κατά κανόνα, σε περιπτώσεις:

 • εάν, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης πληροφοριών από τους τελωνειακούς υπαλλήλους, προέκυψε κίνδυνος μεσαίου επιπέδου ·
 • αν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αποτελεσματικότητας του προφίλ κινδύνου, αναγνωρίζεται η χαμηλή αποτελεσματικότητά του, εντούτοις, η πληροφόρηση των τελωνειακών υπαλλήλων σχετικά με τον δυνητικό κίνδυνο παραμένει κατάλληλη ·
 • εάν είναι αναγκαίο, να προσκομίσει στις τελωνειακές αρχές πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο μεσαίου επιπέδου βάσει πληροφοριών που έλαβαν από άλλα κρατικά όργανα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και εξωτερικών τελωνειακών υπηρεσιών.

Ο προσανατολισμός περιέχει τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες:

 • περίοδος κύρωσης προσανατολισμού (όχι περισσότερο από τρεις μήνες) ·
 • (συμπεριλαμβανομένων των δεικτών κινδύνου και του δείκτη κινδύνου) τελωνειακές αρχέςστην οποία η χρήση του προσανατολισμού είναι κατάλληλη) ·
 • αφηγηματική (περιγραφή των πληροφοριών που κοινοποιούνται στις τελωνειακές αρχές) ·
 • υπεύθυνος επικοινωνίας του FCS της Ρωσίας εξουσιοδοτημένος να παρέχει συμβουλές σχετικά με το περιεχόμενο του προσανατολισμού (επώνυμο, αρχικά, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή και την εφαρμογή μέτρων από τις τελωνειακές αρχές για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σύμφωνα με την εξουσία τους

Αριθμός προβολών - 5040
ORTOFS
Τμήμα σε συνεργασία με τα εμπορεύματα κυκλοφορία στην ομοσπονδιακή ιδιοκτησία.
Αριθμός προβολών - 8307
GR
Τμήμα του εκτελωνισμού.
Αριθμός προβολών - 7954
TNA
Τμήμα των τελωνειακών δασμών.
Αριθμός προβολών - 10384
OTR
Τελωνειακή Διεύθυνση Ερευνών.
Αριθμός προβολών - 7260
OTSIA
Τμήμα Τελωνείων Στατιστικής και Ανάλυσης.
Αριθμός προβολών - 8957
OFTK
Το πραγματικό τμήμα του τελωνειακού ελέγχου.
Αριθμός προβολών - 7818
Εκτίμηση του κινδύνου
Ενέργειες για τον εντοπισμό, την ανάλυση του κινδύνου και τον προσδιορισμό του επιπέδου κινδύνου.
Αριθμός προβολών - 5113
ΕΟΖ
Ειδική Οικονομική Ζώνη.
Αριθμός προβολών - 6831
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το βασικό έγγραφο ελέγχου συναλλάγματος που εκδίδει ο εξαγωγέας βασικών προϊόντων από κάτοικο της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε τράπεζα και περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με μια συναλλαγή εξωτερικού εμπορίου που παρατίθεται σε τυποποιημένο έντυπο που είναι απαραίτητο για την άσκηση αυτού του ελέγχου.

Αριθμός προβολών - 7625
Συνώνυμα - PS
PGTD
Προκαταρκτική φορτίου τελωνειακή διασάφηση.
Αριθμός προβολών - 8159
ΠΔΕ
Διαβατήριο των αντισταθμιστικών συναλλαγών.
Αριθμός προβολών - 8143
Μόνιμο προφίλ κινδύνου

Ένα προφίλ κινδύνου με περίοδο ισχύος άνω των 6 μηνών.

Αριθμός προβολών - 3681
ΚΑΘΗΚΟΝ

Τα τέλη που εισπράττονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες όταν εκτελούν ορισμένες λειτουργίες στα ποσά που ορίζονται από τη νομοθεσία της χώρας.

Αριθμός προβολών - 10377
Στρατιωτικά προϊόντα

Εξοπλισμός, έργα, υπηρεσίες στρατιωτικού εξοπλισμού, αποτελέσματα πνευματικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων αποκλειστικών δικαιωμάτων (πνευματική ιδιοκτησία) και πληροφοριών στον στρατιωτικό και τεχνικό τομέα, με εξαίρεση τις πληροφορίες που μπορούν να δημοσιεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα μέσα ενημέρωσης , έργα επιστήμης, λογοτεχνίας και τέχνης, διαφημιστικό υλικό

Αριθμός προβολών - 7327
Προφίλ κινδύνου

Το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιοχή κινδύνου, τους δείκτες κινδύνου, καθώς και μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, το προφίλ κινδύνου περιέχει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την ελαχιστοποίησή του.

Τα προφίλ κινδύνου δημιουργούνται στην Κεντρική Υπηρεσία από ειδικές ομάδες αναλύσεων που βασίζονται σε πληροφορίες από διάφορες βάσεις δεδομένων όχι μόνο των τελωνειακών αρχών αλλά και των φορολογικών υπηρεσιών, των συνόρων, των υπηρεσιών μετανάστευσης και των βάσεων δεδομένων για τα πιστοποιητικά ποιότητας προϊόντων.

Κάθε προφίλ κινδύνου αποτελεί περιγραφή γενικευμένων καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Ταυτοχρόνως, οι δείκτες κινδύνου επισημαίνονται στα προφίλ κινδύνου.

Τα προφίλ κινδύνου κοινοποιούνται στις τελωνειακές αρχές χρησιμοποιώντας λογισμικό ή σε χαρτί.

Η μόνη μορφή καθορισμού των προφίλ κινδύνου είναι οι νομικές πράξεις του FCS της Ρωσίας με σημείωμα για επίσημη χρήση (DSP).

Αριθμός προβολών - 8119
Απευθείας μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων

Ένα σύνολο μέτρων που συνδέονται άμεσα με την ελευθέρωση των εμπορευμάτων με τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ορισμένων τελωνειακών ελέγχων, που διεξάγονται κεντρικά και καθορίζονται από την τελωνειακή ένωση, οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες των τελωνειακών υπαλλήλων κατά την εφαρμογή του RMS και άλλων ρυθμιστικών νομικών πράξεων του FCS της Ρωσίας.

Καθώς χρησιμοποιούνται άμεσα μέτρα:

 • έντυπα τελωνειακού ελέγχου ·
 • μέσα αναγνώρισης αγαθών και οχημάτων ·
 • μέτρα για τη διασφάλιση της νομοθεσίας σύμφωνα με το καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης ·
 • συλλογή πληροφοριών σχετικά με πρόσωπα που ασχολούνται με την κυκλοφορία εμπορευμάτων και οχημάτων ή δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων ·
 • άλλα μέτρα (εξέταση εμπορευμάτων, οχημάτων και εγγράφων, απαίτηση για την παρουσίαση των εμπορευμάτων στη δήλωση τους, πρόσθετος τελωνειακός έλεγχος πριν από την αποδέσμευση των εμπορευμάτων, εκφόρτωση στο TSW και άλλα).
Αριθμός προβολών - 5487
TCP και PSHTS
Διαβατήριο του οχήματος και το διαβατήριο του πλαισίου του οχήματος.
Αριθμός προβολών - 9233
Περιφερειακό προφίλ κινδύνου

Το προφίλ κινδύνου εφαρμόζεται στην περιοχή όπου λειτουργεί ένα RTU.

Η απόφαση να ταξινομηθεί το προφίλ κινδύνου ως περιφερειακό γίνεται από την FCS της Ρωσίας.

Η νομική πράξη του FCS της Ρωσίας σχετικά με το προφίλ κινδύνου υπογράφεται από τον αντιπρόεδρο του FCS της Ρωσίας, ο οποίος επιβλέπει το τμήμα κινδύνων και επιχειρησιακού ελέγχου της FCS της Ρωσίας ή επιβλέπει τη δομική μονάδα στην περιοχή δραστηριότητας του οποίου εντοπίζεται ο κίνδυνος.

Κώδικας τύπου προφίλ κινδύνου -12

Αριθμός προβολών - 5296
εισάγω πάλι

Το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο εμπορεύματα που εξήχθησαν προηγουμένως από το τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εισάγονται εγκαίρως στο τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εδάφιο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 235) χωρίς την καταβολή δασμών, φόρων και χωρίς την εφαρμογή απαγορεύσεων και περιορισμών οικονομικού χαρακτήρα που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την κρατική ρύθμιση του εξωτερικού εμπορίου.

Αριθμός προβολών - 3720
εξάγω πάλι

Το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο εμπορεύματα που εισήχθησαν προηγουμένως στο τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξάγονται από αυτό το έδαφος χωρίς πληρωμή ή με την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών εισαγωγικών δασμών, φόρων και χωρίς εφαρμογή στις απαγορεύσεις εμπορευμάτων και στους οικονομικούς περιορισμούς που θεσπίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τον κρατικό κανονισμό δραστηριότητα εξωτερικού εμπορίου.

Αριθμός προβολών - 5430
Ritt
Περιφερειακό Πληροφορική τελωνειακό έλεγχο
Αριθμός προβολών - 7502
RP
Companies House.
Αριθμός προβολών - 7391
PTA
Ρωσική Ακαδημία Τελωνείων.
Αριθμός προβολών - 8714
ΣΤΟΜΑ
Περιφερειακό Τελωνείο.
Αριθμός προβολών - 8623
ΣΤΟΜΑ BT
Περιφερειακό Τελωνείο αεροπορικών μεταφορών.
Αριθμός προβολών - 8351
ΣΤΟΜΑ DSO
Περιφερειακών τελωνείων εφημερεύοντα και προστασία.
Αριθμός προβολών - 7437
Πυρετού σε BTP
Περιφερειακή Τελωνείο για την καταπολέμηση των τελωνειακών παραβάσεων.
Αριθμός προβολών - 7616
ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
Περιφερειακή logistics Τελωνείο.
Αριθμός προβολών - 9611
TSW
Προσωρινή φύλαξη.
Αριθμός προβολών - 8391
SZRTL
Βόρεια - δυτική περιφερειακή τελωνειακών εργαστηρίων.
Αριθμός προβολών - 7337
SZTU
Βόρεια - Δυτική Διεύθυνση Τελωνείων.
Αριθμός προβολών - 7330
SPB
Saint - Πετρούπολη
Αριθμός προβολών - 7936
Μεσοπρόθεσμο προφίλ κινδύνου
Προφίλ κινδύνου με περίοδο ισχύος 1 έως 3 μηνών.
Αριθμός προβολών - 4531
Επείγον προφίλ κινδύνου

Προφίλ κινδύνου που προορίζεται για άμεση επικοινωνία με υπαλλήλους που εμπλέκονται στον εκτελωνισμό και τελωνειακό έλεγχο αγαθά και οχήματα, πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για μια ορισμένη αποστολή εμπορευμάτων και (ή) οχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού.

Οι κίνδυνοι που περιέχονται στα επείγοντα προφίλ κινδύνου εντοπίζονται κατά την αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης (μετά την καταχώρηση του αριθμού καταχώρισης της τελωνειακής διασάφησης) και κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αποδέσμευσης ηλεκτρονικών αντιγράφων από τον τελωνειακό υπάλληλο DT μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της έκθεσης (εάν συμπληρωθεί η αναφορά) χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό και (ή) ανεξάρτητα, με βάση την περιοχή κινδύνου, παρουσία μηνύματος τύπου ή τηλετύπου του FCS της Ρωσίας που περιέχει επείγον προφίλ κινδύνου.

Όταν γίνονται τροποποιήσεις στην τελωνειακή διασάφηση σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου εγγράφων, η τελωνειακή διασάφηση επανεξετάζεται για τους κινδύνους που περιέχονται στα επείγοντα προφίλ κινδύνου.

Εάν το ταχυδρομείο (τηλετύπου) της ομοσπονδιακής τελωνειακής υπηρεσίας της Ρωσίας που περιέχει επείγον προφίλ κινδύνου έχει ληφθεί στο τελωνείο μετά την αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης, θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προβλέπονται στο επείγον προφίλ κινδύνου.

Εάν η τελωνειακή αρχή έχει ολοκληρώσει τις τελωνειακές πράξεις σχετικά με τα εμπορεύματα πριν από την λήψη του προφίλ κινδύνου, η αρμόδια μονάδα συντονισμού της FCS της Ρωσίας ασκεί τον έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνει η τελωνειακή αρχή κατά την τελωνειακή επιθεώρηση μιας αποστολής εμπορευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία για τον έλεγχο των υπηρεσιών που έχει θεσπίσει άλλες νομικές πράξεις της FCS της Ρωσίας.

Με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προφίλ επείγοντος κινδύνου, ο τελωνειακός υπάλληλος συμπληρώνει την Έκθεση σύμφωνα με τους Κανόνες για τη συμπλήρωση της Έκθεσης ή μιας λογιστικής έκθεσης σε περιπτώσεις που καθορίζονται από την παρούσα Εντολή.

Αριθμός προβολών - 3504
Ο βαθμός κινδύνου
Το αποτέλεσμα μιας ποσοτικής εκτίμησης κινδύνου.
Αριθμός προβολών - 3385
Αντικείμενο του εξωτερικού εμπορίου
Το πρόσωπο που αναφέρεται στα τελωνεία, τα μεταφορικά και εμπορικά έγγραφα ως παραλήπτης, ο αποστολέας των εμπορευμάτων, ο υπεύθυνος για τον οικονομικό διακανονισμό, ο διασαφιστής, ο κύριος, ο μεταφορέας (συμπεριλαμβανομένου του τελωνείου), ο τελωνειακός μεσίτης, ο ιδιοκτήτης της αποθήκης ή της τελωνειακής αποθήκης ή άλλο πρόσωπο που εκτελεί δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων.
Αριθμός προβολών - 4310
Θέματα στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας

Ρωσικές οργανώσεις που έχουν λάβει το δικαίωμα να διεξάγουν δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με στρατιωτικά προϊόντα

Αριθμός προβολών - 6537
SERTL
Βόρεια - δυτική περιφερειακή τελωνειακών εργαστηρίων.
Αριθμός προβολών - 6230
Οι κάτοικοι της περιοχής Magadan Oblast διέταξαν τα φάρμακα Methanabol και Strombafort μέσω ταχυδρομείου για δική τους κατανάλωση, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ως αναβολικά στεροειδή για να αυξήσουν τη μυϊκή μάζα.
15:24 10-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η ρωσική εταιρεία εξήγαγε μια παρτίδα υδρόβιων βιολογικών πόρων στην Κίνα, ενώ ανέφερε το βάρος των εμπορευμάτων στα έγγραφα.
22:03 09-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...