Κέντρο ταξινόμησης

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

Κέντρο ταξινόμησης Αριθμός προβολών: 6979
Το κεντρικό σημείο συλλογής για τη διαλογή, τη μεταφόρτωση και τη διανομή αγαθών για μια συγκεκριμένη περιοχή. Στην πρακτική της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι είναι ένα σημείο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων όπου σχηματίζονται απευθείας φορτάμαξες φορτωμένες με εμπορευματοκιβώτια. Έχει τον ίδιο σκοπό με το κέντρο εφοδιαστικής σε μεγάλους χώρους διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και τη σύνδεση διαφόρων τύπων μεταφοράς.