βαθμολόγηση

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

όρος Ορισμός
βαθμολόγηση

Σημειώσεις σχεδίων επιγραφών και άλλα σύμβολα που εφαρμόζονται προϊόν συσκευασίες ή δοχεία. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ του φορτίου και των εγγράφων μεταφοράς να διακρίνει το ένα από άλλο φορτίο καθορίζει το λογιστικό χειρισμό των εμπορευματοκιβωτίων και των εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας κατά τη μεταφορά.

Προβολές - 7693