Αποστολέας

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

όρος Ορισμός
Αποστολέας
Ατομική ή νομική οντότητα η οποία, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς, ενεργεί για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό του ιδιοκτήτη των αγαθών ή των αποσκευών και αναφέρεται στο έγγραφο αποστολής.
Αριθμός προβολών - 7164