Όροι σιδηροδρόμων

Όροι Σιδηροδρόμων

Ο αριθμός των καταχωρήσεων σε αυτό το γλωσσάριο είναι 1.
Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

όρος Ορισμός
Από πόρτα σε πόρτα
Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εφοδιαστικής για την παράδοση αγαθών απευθείας από την αποθήκη του αποστολέα (προμηθευτής αγαθών) στην αποθήκη του παραλήπτη (παραλήπτης αγαθών). Κατά κανόνα, περιλαμβάνει όχι μόνο τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις οδικές μεταφορές, αλλά και τον τελικό χειρισμό του φορτίου και, εάν είναι απαραίτητο, τον εκτελωνισμό και την πληρωμή σύμφωνα με το INCOTERMS-2000. Εμφανίστηκε ως απάντηση στην επιθυμία του ιδιοκτήτη του φορτίου να αντιμετωπίσει τον μοναδικό εκτελεστή της παραγγελίας του.
Αριθμός προβολών - 9318