υποκαπνισμός

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

όρος Ορισμός
υποκαπνισμός
χημική επεξεργασία, φθάνοντας αυτό το προϊόν, εξ ολοκλήρου ή κυρίως σε αέρια κατάσταση [FAO, 1990? αναθεωρημένη FAO, 1995)
Αριθμός προβολών - 7633