Ανάλυση

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

όρος Ορισμός
Ανάλυση
Επίσημη οπτική επιθεώρηση δεν διεξάγεται για τον εντοπισμό επιβλαβών οργανισμών ή την αναγνώρισή τους [FAO, 1990]
Προβολές - 7306