Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

TEU

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

TEU Προβολές: 7501

Η ισοδύναμη μονάδα των είκοσι ποδών είναι μια μονάδα μέτρησης ίση με τον όγκο που καταλαμβάνεται από ένα τυπικό δοχείο ποδιών 20. Χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της χωρητικότητας των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ή των χώρων αποθήκευσης των εμπορευματοκιβωτίων