Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Προβολές: 4669
Ανάληψη / απόρριψη Υπηρεσία. Η υπηρεσία που παρέχεται από τον μεταφορέα για την παραλαβή ή τη μεταφορά κενών εμπορευματοκιβωτίων σε μια βάση εμπορευματοκιβωτίων διαφορετική από εκείνη που αναγράφεται στη φορτωτική ως τόπος αποδοχής / παράδοσης, όταν απαιτείται από τον πελάτη η παράδοση στο έδαφος. Usl