Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

HDL

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

HDL Προβολές: 7095
Ανασηκώστε την ανύψωση Υπηρεσία. Η υπηρεσία που παρέχει ο μεταφορέας για την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του εμπορευματοκιβωτίου από το ρυμουλκούμενο / πλαίσιο στο λιμάνι ή στην αποθήκη του μεταφορέα. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας να πραγματοποιούν ανεξάρτητη χερσαία μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Η υπηρεσία αυτή εφαρμόζεται κατόπιν αιτήματος του πελάτη και ανάλογα με τις επιχειρησιακές εκτιμήσεις του μεταφορέα για την παροχή της υπηρεσίας.