Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

FIFO (ΔΩΡΕΑΝ IN / FREE OUT)

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

FIFO (ΔΩΡΕΑΝ IN / FREE OUT) Προβολές: 8346
Χωρίς φόρτωση και χωρίς εκφόρτωση - ο συντελεστής δίνεται μόνο στα θαλάσσια φορτίο, εξαιρουμένης της φόρτωσης στον λιμένα αναχώρησης και εκφόρτωσης στον λιμένα προορισμού.