Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

ADI

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

ADI Προβολές: 6615
Εισαγωγές τελών τεκμηρίωσης του Οργανισμού. Αυτή η υπηρεσία καλύπτει τη δημιουργία και την επεξεργασία των εγγράφων που απαιτούνται στον προορισμό για την ολοκλήρωση της αποστολής, δηλ. Τιμολόγιο (B / L), Εντολή αγοράς.