Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

ΧΑΡΤΗΣ VOYAGE

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

ΧΑΡΤΗΣ VOYAGE Προβολές: 5631
Η σύμβαση με την οποία ο πλοιοκτήτης τοποθετεί το πλοίο στη διάθεση του ναυλωτή για ένα ή περισσότερα ταξίδια, ο εφοπλιστής είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του πλοίου.