Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Προβολές: 6349
Το φυσικό χαρακτηριστικό της μέτρησης της μάζας ενός προϊόντος ανά μονάδα όγκου ή κιλά ανά κυβικό πόδι είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην εκτροπή, καθώς η πυκνότητα επηρεάζει τη χρήση του οχήματος του φορέα.