Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

Προ-μεταφορά

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

Προ-μεταφορά Προβολές: 5864
Συνώνυμα: Prikeridge

Παράδοση φορτίου από τον τόπο παραλαβής του στον τόπο φόρτωσης από τον μεταφορέα στα κύρια μέσα μεταφοράς. Το τμήμα της διαδρομής που πρέπει να ξεπεράσει το προϊόν για να φτάσει από την αποθήκη στο λιμάνι αντιστοιχεί EXW-C / Y