Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Προβολές: 5547
Με μια ευρεία έννοια, η ασφάλιση καλύπτει την απώλεια ή βλάβη του φορτίου στη θάλασσα. η θαλάσσια ασφάλιση συνήθως αντισταθμίζει τον ιδιοκτήτη των αγαθών για ζημιές από πυρκαγιά, κλπ. αλλά η απώλεια αποκλείει τι μπορεί να εξαχθεί από τον μεταφορέα.