ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός προβολών: 10880
Η σύμβαση μεταφοράς χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά από το σημείο φόρτωσης ανά γη στον διεθνή τόπο του εξαγωγέα μεταφορέα.