Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προβολές: 7504
Η σύμβαση μεταφοράς χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά από το σημείο φόρτωσης ανά γη στον διεθνή τόπο του εξαγωγέα μεταφορέα.