Ο εκτελωνισμός του Βλαδιβοστόκ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Προβολές: 5524
Οι οδηγίες αποστολής αποτελούν τη βάση για την πλήρωση της φορτωτικής. SOC Το κοντέινερ είναι ιδιοκτησία του αποστολέα (πελάτη).