Δημοφιλείς ερωτήσεις

Το Yakutsk είναι η μόνη από τις εκατό μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας που δεν διαθέτει καθολικές συνδέσεις εδάφους με πρόσβαση στο οδικό οδικό δίκτυο.
20:07 18-11-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Τον Νοέμβριο του 21 τον Νοέμβριο 2019, τα τελωνεία Nakhodka διοργάνωσαν σεμινάριο για τους συμμετέχοντες στην εξωτερική οικονομική δραστηριότητα σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.
19:22 18-11-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...