Γλωσσάρια ορολογίας που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο

Οι συντομογραφίες χρησιμοποιούνται στον τελωνειακό κώδικα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης

Ο αριθμός των καταχωρήσεων σε αυτό το γλωσσάριο είναι 0.
Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

Δεν βρέθηκε καταχώρηση

Правительство выделит на строительство М-12 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.
22:16 10-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложил провести административную амнистию в отношении штрафов, начисленных гражданам за нарушение режима самоизоляции.
22:15 10-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Строительство автодорог в рамках международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай принесет ВВП страны дополнительные 2,45 трлн рублей, говорится в материалах.
22:12 10-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Το FAS δημοσίευσε νέα δεδομένα για τον υπολογισμό της φορολογικής έκπτωσης για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης από τους φορολογούμενους που επεξεργάζονται πράξεις διύλισης πετρελαίου.
21:20 10-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...