Προϊόν

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

όρος Ορισμός
Προϊόν
Τύπο των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων μετακινούνται στο εμπορικό ή άλλο σκοπό [FAO, 1990? αναθεωρημένη ICPM, 2001]
Προβολές - 14891
Η εξωτερική μορφή οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκε με εντολή του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσίας με ημερομηνία 02.07.2010 αριθ. 66n, όπως τροποποιήθηκε από την Παραγγελία του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσίας με ημερομηνία 19.04.2019 Απριλίου 61 αρ. 2019n (για το 5.08), με δυνατότητα λήψης ηλεκτρονικής υποβολής σε μορφή XML XNUMX.
00:45 21-02-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...