Προϊόν

Αναζήτηση θεμάτων γλωσσών (επιτρέπονται τακτικές εκφράσεις)

Γλωσσάρια

όρος Ορισμός
Προϊόν
Τύπο των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων μετακινούνται στο εμπορικό ή άλλο σκοπό [FAO, 1990? αναθεωρημένη ICPM, 2001]
Προβολές - 17805