Μενού

Μέθοδος με βάση την τιμή συναλλαγής με παρόμοια αγαθά - μέθοδος 3

Οι μέθοδοι 2 και 3 βασίζονται στις ίδιες αρχές: η αξία των αγαθών από άλλη συναλλαγή χρησιμοποιείται ως βάση για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων (εκτιμώμενων) αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, προϋπόθεση είναι αυτό δασμολογητέα αξία συγκρίσιμα προϊόντα προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 1. Οι διαφορές στις μεθόδους αυτές είναι στην έννοια των πανομοιότυπων και ομοιογενών αγαθών.

Κάτω από ομοιογενής αναφέρεται σε προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι ίδια σε όλες τις απόψεις, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και αποτελούνται από παρόμοια συστατικά, που τους επιτρέπει να επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, και να εναλλάσσονται από εμπορικής πλευράς (μέρος 1 Τέχνης. 21 Act).

Κατά τον προσδιορισμό της ομοιότητας των προϊόντων αντιπροσώπευαν τα ακόλουθα σημεία:

  • την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και τη φήμη των προϊόντων εμπορικό σήμα στην αγορά
  • χώρα προέλευσης
  • κατασκευαστής

Προϊόντα που δεν θεωρούνται παρόμοια ή ίδια αν το σχεδιασμό τους, την εργασία τους για την ανάπτυξη, τη διακόσμηση και το σχεδιασμό και άλλες παρόμοιες εργασίες που εκτελούνται μετά την έναρξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ετσι, για να αποφασιστεί εάν τα εμπορεύματα θεωρούνται ως ομοιογενείς, είναι απαραίτητο να αναλυθεί η ακόλουθη:

  • α) φυσικά χαρακτηριστικά (μέγεθος, το σχήμα, το επίπεδο των τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών, των μεθόδων κατασκευής)
  • β) τα υλικά από τα τελικά προϊόντα (όπως σερβίτσια πορσελάνης ή, γυαλί ή πλαστικούς φακούς για γυαλιά τζιν, και ένα δερμάτινο μπουφάν)?
  • γ) λειτουργία και το πεδίο εφαρμογής (ειδικότερα, οι λειτουργίες που επιτελούνται από το προϊόν)?
  • δ) εμπορική εναλλαξιμότητα, δηλ. Μήπως ο αγοραστής δέχεται τα συγκρίσιμα προϊόν ως υποκατάστατο προϊόν (υποκατάστατο), τόσο από άποψη λειτουργικού σκοπού όσο και από εμπορικά χαρακτηριστικά.

Οι πάνες μωρών ίδια χαρακτηριστικά που εισάγονται από δύο διαφορετικούς κατασκευαστές που βρίσκονται σε μία χώρα. Ωστόσο, κάθε κατασκευαστής έχει το δικό του εμπορικό σήμα της πάνες. Αλλά πάνες γίνονται από τις εταιρείες αυτές διαθέτουν το ίδιο επίπεδο και την ίδια ποιότητα. Απολαμβάνουν την ίδια φήμη στην αγορά της χώρας εισαγωγής. Μπορεί τα προϊόντα αυτά να θεωρηθούν ως όμοια ή παρεμφερή;

Παρά το γεγονός ότι οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικά εμπορικά σήματα, πάνες έχουν τις ίδιες προδιαγραφές, την ποιότητα και τη φήμη στην αγορά. Έτσι

1), όπως πάνες έχουν διαφορετικά σήματα, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως όμοια προϊόντα?

2) από την άλλη μεριά, αν και οι πάνες που δεν είναι η ίδια σε όλες τις απόψεις, εξακολουθούν να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να εκτελούν την ίδια λειτουργία. Λόγω του γεγονότος ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται με τα ίδια πρότυπα, από τα ίδια υλικά εκκίνησης είναι τα ίδια από την άποψη της ποιότητας και φήμη στην αγορά και διαθέτουν κάποιο σήμα, θα πρέπει να θεωρηθούν ως ομογενές, παρά τα διάφορα σήματα. ¨

 Παρόμοια προϊόντα είναι επίσης σόδες "Pepsi-Cola» και «Coca-Cola».

Όσον αφορά άλλες απαιτήσεις για τη μέθοδο της συναλλακτικής αξίας ομοειδών εμπορευμάτων είναι παρόμοια με τη συναλλακτική αξία πανομοιότυπων εμπορευμάτων.

Μέθοδοι και 2 3 σπάνια χρησιμοποιείται, λόγω 1) που ορίζεται από αυστηρές απαιτήσεις για τη χρήση τους? 2) για τη σωστή επιλογή του σε σύγκριση με τα στοιχεία και κατάλληλες προσαρμογές στο διασαφιστή και του τελωνειακού υπαλλήλου απαιτεί ειδικές γνώσεις των ίδιων των προϊόντων (merchandising), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τους πωλήσεων? 3) θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς, ολοκληρωμένη, αξιόπιστη, ολοκληρωμένη βάση των τιμών.

Αν η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με μεθόδους Ъ και 3, χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι.

Η κυβέρνηση παρέτεινε την περίοδο ισχύος των απλουστευμένων κανόνων εγγραφής ανέργων πολιτών και εκχώρησης παροχών σε αυτούς.
00:10 04-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία σχεδιάζει να εγκαινιάσει ένα νέο αναλυτικό συγκρότημα «Φορολογικές δυνατότητες», το οποίο θα προσομοιώνει το αντικειμενικό ή «κανονικό» επίπεδο φορολογικών πληρωμών για κάθε εταιρεία, μεμονωμένο επιχειρηματία ή αυτοαπασχολούμενο.
23:50 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Οι απευθείας πτήσεις προς το Κολόμπο θα πραγματοποιούνται από τις 2 Σεπτεμβρίου δύο φορές την εβδομάδα.
23:29 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε εάν ο συνταξιούχος διατηρεί επίδομα φόρου ακινήτων σε σχέση με ένα διαμέρισμα που νοικιάζεται.
23:00 03-08-2021 Περισσότερες λεπτομέρειες ...