Μέθοδοι για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας

RF Νόμου «Περί δασμολογίου", υπάρχουν έξι μέθοδοι για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας:

Η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων θα πρέπει να αρχίσει με μια προσπάθεια από τον δηλούντα του 1 μέθοδο. Μόνο σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν εφαρμόζουν τη μέθοδο 1, εφαρμόζεται με συνέπεια τις μεθόδους 2-6. Μια εξαίρεση μπορεί να επιτρέπεται για μεθόδους και 4 5, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε σειρά, δηλαδή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος μετά την μέθοδο 5 3.

Ο νόμος ορίζει ότι η κύρια μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, είναι η 1 μέθοδος, η οποία αντιστοιχεί στον κώδικα της δασμολογητέας αξίας, η μεγαλύτερη δυνατή χρήση για την τιμή δασμολογητέας αξίας συναλλαγή. Η εμπειρία των χωρών που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα, η αξιολόγηση δείχνει ότι 1981 90-98% του συνόλου των εξαγωγών και των εισαγωγών για τελωνειακούς σκοπούς υπολογίζεται με τη μέθοδο αυτή.

Μόνο σε πολύ μικρό αριθμό συναλλαγών. δασμολογητέα αξία καθορίζεται από τις μεθόδους 2 - 6, οι οποίες υπολογίζονται, δηλαδή όταν η δασμολογητέα αξία των αποτιμημένων αγαθών δεν καθορίζεται με βάση την τιμή συναλλαγής, αλλά με την πραγματοποίηση κατάλληλων εκτιμημένων υπολογισμών που περιλαμβάνουν πληροφορίες από άλλες συναλλαγές. Η επόμενη πιο κοινή μέθοδος είναι το 6.

Στη συνέχεια, θα εξετάσει λεπτομερώς όλες τις μεθόδους προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σχόλια (0)

Αξιολόγηση 0 από το 5 με βάση ψήφους 0
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Γράψτε κάτι χρήσιμο

  1. Επισκέπτης
Παρακαλούμε αξιολογήστε το υλικό:
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την τοποθεσία σας