Η μέθοδος βασίζεται στην προστιθέμενη αξία - η μέθοδος 5

Η μέθοδος 5 λαμβάνει υπόψη το κόστος παραγωγής εισαγόμενων αγαθών και υπολογίζει το κόστος τους σε αυτή τη βάση. κόστος. Για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας αυτής της μεθόδου, απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με το κόστος παραγωγής των προϊόντων που αποτιμώνται και τα οποία μπορούν να ληφθούν μόνο εκτός της Ρωσίας.

Συνήθως, ο κατασκευαστής των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων είναι έξω από τη δικαιοδοσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ως εκ τούτου η χρήση αυτής της μεθόδου στην πράξη περιορίζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες στη συναλλαγή είναι συνδεδεμένα πρόσωπα και ο κατασκευαστής είναι έτοιμος να υποβάλει στις τελωνειακές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με το κόστος της παραγωγής.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή των αγαθών που αποτιμώνται και παρουσιάζονται είτε από τον κατασκευαστή ή για λογαριασμό του. Οι πληροφορίες θα πρέπει να βασίζονται σε εμπορικά βιβλία της, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις αρχές της λογιστικής που χρησιμοποιούνται στη χώρα προέλευσης.

В δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθ. 23 πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία.

α) Το κόστος των υλικών και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή για την παραγωγή των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τα υλικά σε αυτή την περίπτωση σημαίνει:

 • υλικά και προμήθειες?
 • εξαρτήματα και ανταλλακτικά?
 • ημικατεργασμένων προϊόντων?
 • το κόστος της παροχής των παραπάνω στοιχείων του τόπου για να πάρετε αγρόκτημα.

Το κόστος των υλικών δεν περιλαμβάνει εσωτερικά φόρους χώρες παραγωγής, εάν υπόκεινται σε επιστροφή κατά την εξαγωγή τελικών προϊόντων.

Το κόστος παραγωγής θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με το άμεσο κόστος της εργασίας για την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του προσωπικού υποστήριξης)?
 • όλες οι δαπάνες των εργασιών συναρμολόγησης (αν χρησιμοποιείται αντί της επεξεργασίας)?
 • το κόστος της επεξεργασίας του υπολογιστή (επιχειρήσεις εργαλειομηχανών, κλπ.) που σχετίζονται με την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων?
 • έμμεσες δαπάνες, όπως επισκευές και τη συντήρηση του εξοπλισμού, κτιρίων και κατασκευών, κλπ.

Τα υλικά και τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με το μέρος 1 Τέχνης. 19 πράξη πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • έξοδα συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της συσκευασίας, συσκευασίας, καθώς και τις εργασίες για το πακέτο?
 • αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή σε ρωσική εξωτερική κόμμα κατασκευαστή για τη συναλλαγή σε σχέση με την εξαγωγή των εμπορευμάτων που πρέπει να αποτιμώνται στη Ρωσική Ομοσπονδία?
 • μηχανικής και του σχεδιασμού της μελέτης και άλλες παρόμοιες μορφές εργασίας, εφόσον παράγονται εκτός της Ρωσίας.

β) Το ποσό του κέρδους και το ύψος των συνολικών δαπανών, τυπικό για την πώληση για εξαγωγή προς την Ρωσική Ομοσπονδία των εμπορευμάτων του ίδιου είδους των παραγωγών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της αποστολής, διακίνησης, ασφάλισης και άλλα έξοδα για το σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Συνολικό κόστος σε αυτή την περίπτωση είναι οι άμεσες και έμμεσες δαπάνες της παραγωγής και των πωλήσεων στη Ρωσία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο κόστος που αναφέρονται παραπάνω (§ а).

Το ποσό για τα κέρδη και τα γενικά έξοδα, όπως καθορίζεται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, και να προσδιορίζεται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

γ) Τα κέρδη συνήθως λαμβάνονται από τις προμήθειες εξαγωγέας στη Ρωσία των εν λόγω εμπορευμάτων.

Ως απόδειξη της δασμολογητέα αξία που δηλώνεται από τον δηλούντα στη μέθοδο 5, θα πρέπει να έχετε την κατάλληλη αποδεικτικά στοιχεία όλων αυτών των στοιχείων. Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο στη χώρα στην οποία συμφωνεί με τη βεβαίωση αυτή. Αυτό επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της μεθόδου της προστιθέμενης αξίας. Εάν η τελωνειακή αρχή παρουσιάστηκε ανεπίσημα στοιχεία, πρέπει να θεωρηθεί ως αβάσιμες δεδομένων δεν αντανακλά απαραίτητα την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων.

Όλα αυτά κάνουν χρήση της μεθόδου σε 5 πράξη εξαιρετικά σπάνια.

Σχόλια (0)

Αξιολόγηση 0 από το 5 με βάση ψήφους 0
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Γράψτε κάτι χρήσιμο

 1. Επισκέπτης
Παρακαλούμε αξιολογήστε το υλικό:
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την τοποθεσία σας
Το UFNS της Ρωσίας στην περιοχή του Ιβάνοβο σας προσκαλεί σε δημόσιες συζητήσεις με τη μορφή της τηλεδιάσκεψης
Η Διοίκηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας για την Περιφέρεια του Ιβάνοβο ενημερώνει σχετικά με τις προγραμματισμένες δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της πρακτικής επιβολής του νόμου και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμόρφωση με υποχρεωτικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος προτεραιότητας της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας «Μεταρρύθμιση των δραστηριοτήτων ελέγχου και εποπτείας» στα θέματα: «Νέο ειδικό ...
01:22 22-05-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Στις 25 Μαΐου, η εντολή του Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας που καταχωρίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τίθεται σε ισχύ κατά το άνοιγμα στην περιοχή Amur ενός σημείου ελέγχου αυτοκινήτου πέρα ​​από τα ρωσικά κρατικά σύνορα της Kani-Kurgan σχετικά με το εξάρτημα φορτίου.
19:46 21-05-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...