Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία έκανε και πάλι αλλαγές στην ενοποιημένη μορφή του εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς στην αλληλεπίδραση πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές στο TCS.
22:15 06-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Ο ζεστός καιρός οδηγεί σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε ανοιχτούς χώρους, σε βιομηχανικά και δημόσια κτίρια χωρίς κλιματισμό.
21:20 06-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Το αντίστοιχο σχέδιο νόμου δημοσιεύθηκε στην Ενιαία Πύλη για την απόσπαση νομοσχεδίων.
20:25 06-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...