Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες, και το παράθυρο επιγραφής Ιστοτόπου ***** δεν επιτρέπει τη δημιουργία σύνδεσης, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να μεταβείτε στον ιστότοπο προέλευσης και να δείτε τις πληροφορίες εκεί.

Ή εγκαταστήστε μια επέκταση προγράμματος περιήγησης που λύνει αυτό το πρόβλημα και συνεχίστε να βλέπετε πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Εγκαταστήστε επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης

Μετά την εγκατάσταση της επέκτασης, πρέπει να ανανεώσετε αυτή τη σελίδα, πατήστε F5 ή το κουμπί ανανεώστε τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν δεν υπάρχουν ακόμα δεδομένα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα cookie τρίτων κατασκευαστών δεν αποκλείονται στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπέγραψε διάταγμα για την αύξηση των μισθών των ομοσπονδιακών δημοσίων υπαλλήλων.
01:35 15-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Το εξωτερικό έντυπο P-5 (m) "Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού" που εγκρίθηκε με εντολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στατι- στικής Στατιστικής της 22.07.2019ας Ιουλίου 419 αρ. 26, με δυνατότητα φόρτωσης ηλεκτρονικής παρουσίασης σε μορφή XML 06-2020-XNUMX.
00:28 15-07-2020 Περισσότερες λεπτομέρειες ...